Vấn đề sao chép tác phẩm

Chủ đề   RSS   
 • #534044 30/11/2019

  MyDung1101

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/09/2019
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Vấn đề sao chép tác phẩm

  Một giảng viên làm đề tài nghiên cứu khoa học được đơn vị cấp kinh phí, để tham dự cuộc thi. Tuy nhiên không có giải gì cả. Sau đó người này sử dụng đề tài này làm luận văn thạc sĩ của mình. Và bị người khác tố cáo là sao chép tác phẩm. Như vậy người này có quyền này hay không?

   

   
  1970 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MyDung1101 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534048   30/11/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì chủ sỡ hữu mới có quyền sao chép tác phẩm. Và trường hợp tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.
   
  Như vậy, nếu đề tài nghiên cứu khoa học trên thuộc sỡ hữu của chính tác giả thì người này có quyền sử dụng lại ở Luận văn thạc sỹ, nếu đơn vị yêu cầu làm Luận văn không có yêu cầu khác.  Còn trường hợp đề tài nghiên cứu khoa học trên thuộc sỡ hữu chung hoặc riêng của đơn vị khác, thì tác giả khi muốn sử dụng lại đề tài này vào Luận văn phải xin phép đơn vị có quyền tài sản.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #534326   01/12/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (512)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 71 lần


  Về vấn đề về sao chép tác phẩm trong trường hợp bạn đưa ra mình đưa ra ý kiến của mình như sau:

  Thứ nhất, quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và vấn đề sao chép tác phẩm là thuộc quyền tài sản theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

  Thứ hai, trong trường hợp này người giảng viên là người của đơn vị được đơn vị cấp kinh phí làm đề tài nghiên cứu. Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả:

  "1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác."

  Do vậy, giảng viên này là tác giả của tác phẩm còn chủ sở hữu của tác phẩm này là đơn vị nơi giảng viên này công tác nên khi giảng viên này muốn sao chép tác phẩm phải được sự đồng ý của đơn vị và trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu tác phẩm.

  Thứ ba, nếu người giảng viên này chỉ sao chép tác phẩm với mục đích nghiên cứu để thực hiện luận văn thạc sĩ của mình thì thuộc trường hợp không cần xin phép chủ sở hữu và không phải trả tiền nhuận bút theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ:

  "1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

  a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

  Trên đây là ý kiến quan điểm của mình về vấn đề bạn nêu ra.·

   
  Báo quản trị |  
 • #561597   30/10/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 150
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 3084
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 64 lần


  Theo quan điểm của mình thì giảng viên được nhà trường cung cấp chi phí để làm đề tài khoa học thì đề tài này phải là thuộc sở hữu của nhà trường đơn vị cung cấp chi phí. Còn việc giảng viên này có sử dụng lại đề tài để làm luận văn thạc sĩ như vậy là không hợp lý

   
  Báo quản trị |  
 • #561646   30/10/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 1835
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 20 lần


  Theo quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Sao chép tác phẩm là quyền tài sản theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

  Và Khoản 1 Điều 39 Luật này cũng có quy định: Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, trong trường hợp này người giảng viên là người của đơn vị được đơn vị cấp kinh phí làm đề tài nghiên cứu cho nên chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả.

  Vì vậy, giảng viên là tác giả, còn chủ sở hữu của tác phẩm này là đơn vị nơi giảng viên này công tác nên khi giảng viên này muốn sao chép tác phẩm phải được sự đồng ý của đơn vị và trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu tác phẩm (Khoản 3 Điều 20).

  Tuy nhiên, nếu người giảng viên này chỉ sao chép tác phẩm với mục đích nghiên cứu để thực hiện luận văn thạc sĩ của mình thì sẽ thuộc trường hợp không cần xin phép chủ sở hữu và không phải trả tiền nhuận bút (Điểm a Khoản 1 Điều 25).

   
  Báo quản trị |