DanLuat 2015

Vấn đề góp vốn vào một bộ phận của công ty

Chủ đề   RSS   
 • #146962 11/11/2011

  papyrusea

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vấn đề góp vốn vào một bộ phận của công ty

  Kg Luật sư. Qua trang web thuvienluat tôi được biết email này và tư vấn miễn phí của luật sư. Tôi có một gúc mắc mong muốn được luật sư giải đáp giúp. Hiện nay tôi và một vài người bạn thành lập công ty tnhh chuyên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Hiện có một cá nhân muốn hợp tác với công ty tôi kinh doanh bộ phận giống cây trồng (tạm gọi bên B). Tôi muốn thành lập bộ phận giống với ý tưởng như sau. 1. Bộ phận giống thành lập và trực thuộc sự quản lý của công ty. 2. Bên B trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm pháp lý về bộ phận giống vì công ty tôi không có chuyên môn về lĩnh vực này. 3. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ góp vốn của riêng bộ phận giống. Bên B không có quyền lợi về thành viên hay bất cứ quyền lợi or nghĩa vụ nào về phần còn lại của công ty. Như vậy công ty tôi phải lập hợp đồng góp vốn hay một phương thức nào khác, có cần sự chứng thực của cơ quan công chứng hay sở kế hoạch và đầu tư hay không. Nếu lập hợp đồng hay một biện pháp nào khác nhờ luật sư hướng dẫn những thủ tục pháp lý và những điều khoản cốt yếu của hợp đồng hoặc hợp đồng mẫu. Do công ty mới thành lập các thành viên điều yếu về pháp lý kính mong sự giúp đỡ của luật sư. Chân thành cám ơn!
   
  2871 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #149035   21/11/2011

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1326 lần


  Tôi chưa hiểu ý bạn nói, nếu B góp vốn ( bộ  phận giống ) trở thành viên công ty mới trực thuộc Tổng công ty hiện tại bạn đang quản lý, nếu không là thành viên thì B tham gia với tư cách gì?. Theo quy định luật doanh nghiệp khi là thành viên góp vốn anh mới là người có quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỉ lệ vốn góp vào cty ( cty TNHH từ hai thành viên trở lên, cty cổ phần ), còn nếu không anh lập cty TNHH một thành viên do anh sở hữu toàn bộ vốn góp và chịu trách nhiệm trên toàn bộ tài sản vốn góp thì B chỉ là người làm công ăn lương mà không là thành viên. Do đó, khó có khả năng B góp vốn/ chia lời và chịu lỗ tương ứng phần vốn góp mà không là thành viên cty ngoại trừ B cho anh vay khoản tiền hoặc bằng tài sản để mình anh góp vốn vào cty mới, nếu cty có lãi thì anh phải chia lại phần lãi của cty cho B.

  Nếu vậy bạn và B lập hợp đồng vay vốn, trong đó có điều khoản chia lãi dựa theo kết quả kinh doanh cua cty mới do anh là thành viên và phần lãi / hoặc lỗ tương ứng với phần vốn góp của anh đã vay B để góp vốn vào cty. Hợp đồng này nên công chứng.

  Hợp đồng này không có mẫu, anh có thể liên hệ luật sư soạn thảo chi tiết các ràng buộc về mặt pháp lý và theo yêu cầu của anh.

  Xin chào!

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  
 • #151213   29/11/2011

  nguyenha3009
  nguyenha3009

  Female
  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  t«i vµ 1 ng­êi ban cung chung gãp vèn mua mét m¶nh ®Êt ®Ó kinh doanh c¸t x©y dùng, trÞ gi¸ 1.6 tû ®ång, mçi ng­êi 800tr. t«i muèn hái luËt s­ t­ vÊn cho t«i nªn lµm hîp ®ång nh­ thÕ nµo ®Ó rµng buéc ph¸p lý vµ ghi râ l·i cïng chia, lç cïng chÞu.


   
  Báo quản trị |  
 • #151568   30/11/2011

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1326 lần


  Theo Luật doanh nghiệp về trách nhiệm tài sản vốn góp thì căn cứ tỉ lệ vốn góp các thành viên sẽ chịu tương ứng với mức vốn góp tức nếu cty có lãi thì các thành viên được chia lãi tương ứng với mức vốn góp, ngược lại nếu bị lỗ thì các thành viên cũng chịu mức lỗ tương ứng tỉ lệ vốn góp.

  Các cam kết vốn góp, lịch trình góp vốn các thành viên có thỏa thuận bằng văn bản tuy nhiên không được trái với quy định pháp luật.

  Trân trọng,

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-