DanLuat 2015

Vấn đề chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #417956 09/03/2016

  Vấn đề chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

  Tôi có vấn đề sau thắc mắc, kính mong anh/chị trên diễn đàn năm rõ chỉ bảo:
   
  Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, tại Mục 6 cho phép doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.
   
  Tại Mục 5 Chương II Nghị định 76/2015/NĐ-CP cũng quy định rất cụ thể về trình tự thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.
   
  Tuy nhiên vấn đề tôi chưa rõ là việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, "một phần"  ở đây là bao nhiêu? Tôi có xem qua Luật và nghị định hướng dẫn không nói rõ "một phần" là như thế nào?
   
  Ví dụ: Công ty của tôi có thực hiện dự án phân lô gồm 300 căn hộ thì công ty tôi có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án. Vậy một phần ở đây tôi có thể hiểu là: Công ty tôi có thể chuyển nhượng 1 căn hộ bất kỳ nếu đáp ứng đủ điều kiện về chuyển nhượng theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản?
   
  Mong phản hồi!
   
  2263 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-