DanLuat 2015

vấn đề cần làm rõ trong xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #364773 25/12/2014

  vấn đề cần làm rõ trong xây dựng

  1. Hãy tư vấn giúp mính những điểm nổi bật và những vấn đề cần chú ý trong lựa chọn nhà thầu, trong việc ký kết hợp đồng và việc thanh lý hợp ddongfof trong xây dựng theo luật Xây dựng 50/2014, luật Đấu thầu 43/2013 và nghị định 63/2013?

  2. Hãy lập sơ đồ giúp mình trình tự các bước trong đầu tư một công trình xây dựng?

   
  1650 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-