DanLuat 2015

vấn đề căn cứ pháp lýxếp hạng doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #206011 08/08/2012

  kiengo27

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:08/08/2012
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  vấn đề căn cứ pháp lýxếp hạng doanh nghiệp

  luật doanh nghiệp nhà nước đã hết hiệu lực, hiện nay tất cả các loại hình doanh nghiêp kể cả doanh nghiệp nhà nước sẽ chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiêp.vậy căn cứ pháp lý để xêp hạng doanh nghiệp áp dụng đối với các công ty nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước được quy định tại THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2005.HƯỚNG DẪN XẾP HẠNG VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC có được áp dụng để xếp hạng công ty cổ phần có vốn điều lệ do nhà nước góp trên 50% nữa hay không?

   
  2458 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #206049   08/08/2012

  vokimanh
  vokimanh
  Top 500
  Mầm

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2012
  Tổng số bài viết (76)
  Số điểm: 537
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 46 lần


  Về câu hỏi của bạn, tôi có ý kiến như sau:

  Để được rõ hơn bạn tham khảo công văn số 2728/LĐTBXH-LĐTL ngày 31/7/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng công ty cổ phần.

  Chúc bạn thành công!

  Mỗi ngày phải giành 01 tiếng cho Dân Luật

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vokimanh vì bài viết hữu ích
  kiengo27 (13/08/2012)
 • #206937   13/08/2012

  kiengo27
  kiengo27

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:08/08/2012
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Như vậy thì doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng có tỉ lệ % vốn góp của nhà nước trên 50% thì vẫn là công ty nhà nước theo quy đinh tại luật doanh nghiệp 2005 khi xếp hạng không phải đăng ký với liên bộ lao đông -tbvxh-btc mà chỉ do hội đồng công ty quyết định phải k bạn.

  mình đọc tại khoản 2 mục IV thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước thì" Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo  luật doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các quy định tại thông tư này thì phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định của thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên bộ Lao động- thương binh và xã hội, bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước  cóa thẩm quyền quyết định hạng theo quy định của Thông tư này"

  Như vậy thì doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng có tỉ lệ % vốn của nhà nước trên 50% vần thuộc đối tượng công ty nhà nước và hoạt động theo luật doanh nghiệp 2005 thì khi xếp hạng doạnh nghiệp có phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không?

  Mong được giải đáp.

  Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-