Vấn đề bồi thường thiệt hại giữa người đại diện với người được đại diện

Chủ đề   RSS   
 • #457870 17/06/2017

  vpubndtvl

  Sơ sinh

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Vấn đề bồi thường thiệt hại giữa người đại diện với người được đại diện

  BLDS Điều 143, khoản 4: 
  “4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại”
   
  Nếu phân tích điều luật ở góc độ phương pháp thì có thể nhận thấy điều luật có cấu trúc như sau:

  Tình huống

  •  Người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện (1)

  •  Có thiệt hại cho người được đại diện (2)

  Quy tắc

  •    Người đại diện và người giao dịch với người đại diện phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại

  1. Dự kiến các tình huống nghịch khả dĩ so với tình huống được dự kiến trong điều luật.
  2. Liệu trong các tình huống ấy chúng đều có được quy tắc nghịch là “Người đại diện và người giao dịch với người đại diện không phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại? Tại sao? 

   

   
  1716 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận