Vấn đề BHXH đối với sinh viên làm thêm bán thời gian Part – Time

Chủ đề   RSS   
 • #506689 05/11/2018

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 7351
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 437 lần


  Vấn đề BHXH đối với sinh viên làm thêm bán thời gian Part – Time

  Bài viết sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc: Hợp đồng lao động bán thời thì có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

  Theo Điều 34 Bộ luật Lao động 2012 thì:

  “1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động.
     2. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.
     3. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.”

  Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội  2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

    - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

    - Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

       ….

  Mặt khác, Khoản 3 Điều 85 quy định:

  "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản".

   

  Như vậy, đối với hợp đồng làm việc lao động Part – time, việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không chúng ta phải xem xét trên hai trường hợp:

    + TH1: Nếu hợp đồng lao động dưới 01 tháng thì không phải tham gia BHXH bắt buộc.

    + TH2: Nếu hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên thì phải tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

  Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2.6 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 thì :

  “Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

  • Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
  • Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

  Vậy nếu người lao động thỏa điều kiện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về thời hạn hợp đồng nhưng mức lương lại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng thì cũng không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  Kết luận: Khi xem xét vấn đề đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hợp đồng lao động làm việc part – time chúng ta phải xem xét trên 02 điều kiện:

  (1) Thời hạn của hợp đồng và 

  (2) Mức lương hợp đồng.

  Hiện nay, kể từ ngày 01/06/2017 theo quy định của Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức đóng Bảo hiểm xã hội như sau:

    + Người sử dụng lao động đóng: 17,5% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạ lao động, bệnh nghề nghiệp và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

  + Người lao động đóng: 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

   
  1729 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận