DanLuat 2015

Văn bản xác nhận của doanh nghiệp về việc đã hoàn tất việc chuyển nhượng

Chủ đề   RSS   
 • #70220 24/11/2010

  phuongpaipai

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Văn bản xác nhận của doanh nghiệp về việc đã hoàn tất việc chuyển nhượng

  Công ty tôi mới lên phòng Đăng kí kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư đăng kí sửa đổi danh sách cổ đông sáng lập ( công ty tôi mới thành lập được hơn 1 năm )

  Sau khi nộp đủ các loại giấy tờ, nhận được thông tin hồ sơ không hợp lệ

  Công ty lúc đầu có 4 cổ đông sáng lập nhưng bây giờ 1 cổ đông nhường hết cổ phần cho 1 cổ đông sáng lập khác

  Trong phụ lục của phòng Đăng kí kinh doanh có nói :

  Bổ sung biên bản thanh lý hợp đồng có xác nhận của doanh nghiệp hoặc văn bản xác nhận của doanh nghiệp về việc đã hoàn tất việc chuyển nhượng .

  Vậy biên bản thanh lý hợp đồng hoặc văn bản xác nhận có mẫu gì để công ty tôi làm theo không ???
   
  20867 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #70229   24/11/2010

  LuatSuDuongVanMai
  LuatSuDuongVanMai
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2010
  Tổng số bài viết (4896)
  Số điểm: 28807
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 1775 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Hiện tại không có mẫu của văn bản như bạn nói.

  Trong trường hợp này giữa hai cổ đông phải có hợp đồng chuyển nhượng vốn và có xác nhận của công ty.

  Hợp đồng chuyển nhượng vốn có thể được lập tại phòng công chứng (nếu thấy cần thiết).

  Để đáp ứng chính xác yêu cầu của phòng đăng ký kinh doanh bạn cũng có thể hỏi trực tiếp cán bộ phòng đăng ký kinh doanh, bạn sẽ nhận được sự tư vấn cần thiết.

  Chúc bạn thành công!

  Luật sư: DƯƠNG VĂN MAI - CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG - TƯ VẤN LUẬT GỌI 1900 6280

  Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  Email: Lsduongmai@gmail.com - http://www.luatbachduong.vn

  Lĩnh vực hoạt động:

  1. Tư vấn pháp luật http://luatbachduong.vn/luat-su-tu-van

  2. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp: dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, thừa kế di chúc,Ly hôn... http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-tham-gia-to-tung

  3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-dai-dien-ngoai-to-tung

  4. Dịch vụ pháp lý khác - http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/cac-dich-vu-phap-ly-khac

   
  Báo quản trị |  
 • #70419   25/11/2010

  kienlawyer
  kienlawyer
  Top 200
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2009
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 4455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 69 lần


  Chào bạn!

  Bạn có thể search trên mạng mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần. Còn biên bản thanh lý thì theo nội dung các nghĩa vụ của hai bên (nội dung xác nhận hoàn thành nghĩa vụ chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp+tài liệu kèm theo, hoàn thành nghĩa vụ thanh toán...)

  Mẫu tham khảo:

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------------

   

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

   

  Hôm nay, ngày     tháng    năm 2010, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

  Bên chuyển nhượng (gọi tắt là Bên A):__________________

  Đkkd số: _________ do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày ______

  Địa chỉ trụ sở: _______________________

  Đại diện Ông: _________________________

   

  Bên nhận chuyển nhượng (gọi tắt là Bên B):

  Ông ______________

  Sinh ngày: _________  Dân tộc: Kinh   Quốc tịch: Việt Nam

  CMND số: _________ do Công an _______ cấp ngày _________

  Hộ khẩu thường trú: ____________________________________

  Chỗ ở hiện tại: _________________________________________

   

  Cùng nhau ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nội dung như sau:

  Điều 1: Số vốn chuyển nhượng:

  Bên A chuyển nhượng cho Bên B một phần (toàn bộ) số cổ phần, vốn góp của Bên A trong Công ty Cổ phần _______: ______ cổ phần, tương đương với _______ VNĐ (bằng chữ).

  Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán:

  2.1. Giá chuyển nhượng bằng giá trị phần vốn chuyển nhượng: ________ VNĐ (bằng chữ).

  2.2. Thời hạn thanh toán là ngay sau khi ký kết hợp đồng này.

  Điều 3: Quyền lợi liên quan:

  3.1. Bên A chuyển giao cho Bên B toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến số lượng vốn góp chuyển nhượng kể từ ngày ký kêt hợp đồng này.

  3.2. Bên B hưởng quyền và nghĩa vụ liên quan đến số lượng vốn góp chuyển nhượng kể từ ngày ký kết hợp đồng này.

  Điều 4: Các thỏa thuận khác:

  4.1. Trường hợp chứng minh được số lượng phần vốn góp chuyển nhượng không thuộc quyền sở hữu của Bên A trước khi hợp đồng được đăng ký tại công ty thì Bên A có nghĩa vụ hoàn lại cho Bên B giá trị phần vốn góp chuyển nhượng.

  4.2. Trường hợp chứng minh được số lượng phần vốn góp chuyển nhượng không thuộc quyền sở hữu của Bên A sau khi hợp đồng được đăng ký tại công ty thì Bên A và công ty có nghĩa vụ liên đới hoàn lại cho Bên B giá trị phần vốn góp chuyển nhượng.

  4.3. Trong mọi trường hợp, việc hoàn lại giá trị phần vốn góp chuyển nhượng được quy định tại điểm 4.1 và 4.2 trên đây phải được tính theo giá thị trường, nhưng tối thiểu bằng giá Bên B đã mua.

  Điều 5: Điều khoản cuối cùng:

  Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, lưu tại Công ty một bản, gửi cơ quan đăng ký kinh doanh một bản, có hiệu lực kể từ ngày được đăng ký tại công ty.

   

            Bên chuyển nhượng                                         Bên nhận chuyển nhượng

   

   

   

            _______________                                              ____________________

                                                                                     

  Xác nhận của công ty

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

   

   

   

  _________________
  GIẤY BIÊN NHẬN

  -----------------------

  Hôm nay, ngày     tháng    năm 2010, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

  -           Công ty _________, đại diện Ông___________, bên nhận

  -           Ông _______________, bên giao

  Cùng nhau họp bàn và giao nhận số tiền là __________VNĐ (bằng chữ) theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký kết.

   

  Chúng tôi cam kết đã giao và nhận đủ số tiền trên, đồng thời thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký kết.

   

                  Bên Giao                                                                            Bên nhận

   

   

   

   

  _________________________                                           ________________________

                                         

  Xác nhận của Công ty

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

   

   

   

  ________________________

   

  Trân Trọng.

  Luật sư Đặng gia Kiên

  Công ty tư vấn Luật LINCON & Brothers

  Mobile: 0986 99 8668

  Email: kien.danggia@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #75337   27/12/2010

  Suongchieudalat
  Suongchieudalat

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Theo luật dn năm 2005 . Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. 

  Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty (Khoản 5 Điều 84)
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-