văn bản về giao thông đường thủy nội địa còn chồng chéo

Chủ đề   RSS   
 • #350225 15/10/2014

  văn bản về giao thông đường thủy nội địa còn chồng chéo

  Căn cứ luật giao thông đường thủy nội địa tại điều 71- Cảng vụ đường thủy nội địa và điều 72- Nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ đường thủy nội địa có 12 nhiệm vụ và quyền hạn trong đó nhiệm vụ, quyền hạn:

  thứ nhất: Quy định nơi neo đậu cho phương tiện, tàu biển trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

  thứ hai: Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường của phương tiện, tàu biển, kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện, cấp phép cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa.v.v...

  Căn cứ thông tư 34/2010/TT-BGTVT của bộ giao thông vận tải: Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa. tại điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn có 15 nhiệm vụ và quyền hạn, nhiệm vụ và quyền hạn thứ nhất và thứ hai cũng giống như luật giao thông ĐTNĐ quy định

  Tại Kiên Giang có nhiều Cảng, bến thủy nội địa do Sở Giao thông cấp phép. Theo quy định của pháp luật thì Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra và cấp phép cho tàu biển ra, vào cảng, bến. Nhưng thưc tế thì Cảng vụ hàng hải căn cứ vào thông tư 16/2013/TT-BGTVT để kiểm tra và cấp phép cho tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa. Thông tư 16 Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

  Căn cứ luật giao thông ĐTNĐ và thông tư 34 thì Cảng vụ ĐTNĐ làm những Cảng, bến nào, trong khi đó cảng vụ hàng hải không có chức năng thì vào cấp phép. Điều này không phù hợp với những gì quy định của pháp luật hiện hành

   
  3401 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận