Văn bản tiết kiệm từ nên thực hiện sau cũng được?

Chủ đề   RSS   
 • #413992 20/01/2016

  Văn bản tiết kiệm từ nên thực hiện sau cũng được?

  Một văn bản đã tiết kiệm đi vài từ nên thực hiện sau cũng được.......?? Người dân nghèo mắc bệnh chịu lấy gồng đợi BHYT của tỉnh!

  Quyết định 30/2013/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận, ngày 24 tháng 7 năm 2014 do chủ tịch tỉnh ký có nội dung  sau:

   

  Điều 3. Lập danh sách tham gia BHYT.

  1. Trong quý III và IV hàng năm, các thành viên Hội đồng BHYT cấp xã phối hợp với Trưởng thôn, khu phố và cán bộ liên quan tiến hành rà soát đối tượng thuộc diện cấp thẻ BHYT. Trước ngày 10 tháng 11 lập danh sách, hồ sơ cấp phát thẻ BHYT của năm sau cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy định này......

  Điều 4. Thẩm định, ra quyết định phê duyệt danh sách tham gia BHYT của UBND cấp huyện.

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng do UBND cấp xã lập gửi lên, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Dân tộc hoặc bộ phận phụ trách công tác dân tộc cấp huyện kiểm tra, thẩm định và tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt. Danh sách, hồ sơ phê duyệt của năm sau phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm trước.

   

   

  Điều 5. Tổ chức ký hợp đồng, in ấn và phát hành thẻ BHYT.

  Căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT, Phòng Lao động - TB&XH thực hiện ký hợp đồng đóng BHYT với cơ quan BHXH cấp huyện kèm theo danh sách đã được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 hằng năm để in ấn, phát hành thẻ BHYT cho đối tượng vào đầu tháng 01 năm sau 

   

  chỉ thiếu ghi ngày giới hạn cuối cùng mà 2 năm nay lúc nào BHYT cũng tới với người dân đều là ngày nào cũng được! Năm này cũng vậy đến hôm nay người dân vẫn chưa nhận được bảo hiểm y tế . Bệnh chỉ cố gắng chịu lấy gồng đợi BHYT.

   
  2180 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận