Văn bản quy định thời gian lưu trữ các tài liệu mật của Nhà nước

Chủ đề   RSS   
  • #489531 14/04/2018

    Văn bản quy định thời gian lưu trữ các tài liệu mật của Nhà nước

    thời gian lưu trữ các tài liệu mật của Nhà nước hoặc các bản án phúc thẩm TANDTC, lưu trữ bao nhiêu năm mới được phép tiêu hủy bằng những văn bản nào?

     
    1231 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận