Văn bản nào qui định hóa đơn tự in cũng phải tự tin Mẫu số, ký hiệu thì mới hợp lệ

Chủ đề   RSS   
 • #254399 10/04/2013

  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Văn bản nào qui định hóa đơn tự in cũng phải tự tin Mẫu số, ký hiệu thì mới hợp lệ

  Căn cứ khoản 1c, điều 6 thông tư 153/2010 về hóa đơn:

   

  Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

  c) Tổ chức nêu tại điểm a, điểm b khoản này trước khi tạo hoá đơn phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này (mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Quyết định áp dụng hoá đơn tự in gồm các nội dung chủ yếu sau:

  - Tên hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, phần mềm ứng dụng) dùng để in hoá đơn;

  - Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật tự in hoá đơn;

  - Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn tự in trong nội bộ tổ chức;

  - Mẫu các loại hoá đơn tự in cùng với mục đích sử dụng của mỗi loại phải có các tiêu thức để khi lập đảm bảo đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

   

  Khoản 1, điều 4 của TT 153:

   

  Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

  1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

  a) Tên loại hoá đơn

  Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hoá đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

  Trường hợp hoá đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hoá đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN) …

  Đối với hoá đơn xuất khẩu, thể hiện tên loại hoá đơn là HOÁ ĐƠN XUẤT KHẨU hoặc tên gọi khác theo thông lệ, tập quán thương mại. Ví dụ: HOÁ ĐƠN XUẤT KHẨU, INVOICE, COMMERCIAL INVOICE…

  b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hoá đơn.

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hoá đơn có thể có nhiều mẫu).

  Ký hiệu hoá đơn là dấu hiệu phân biệt hoá đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành hoá đơn.

  c) Tên liên hóa đơn

  Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

  + Liên 1: Lưu.

  + Liên 2: Giao cho người mua.

  Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định. Riêng hoá đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế.

  d) Số thứ tự hoá đơn

  Số thứ tự của hoá đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hoá đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

  đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

  e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

  g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

  Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

  h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên,dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

  i) Tên tổ chức nhận in hoá đơn

  Đối với hoá đơn ��ặt in, trên hóa đơn phải thể hiện tên và mã số thuế của tổ chức nhận in trên từng tờ hoá đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn quyết định in hoá đơn để tự sử dụng.

  k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

  Mỗi mẫu hoá đơn sử dụng của một tổ chức, cá nhân phải có cùng kích thước.

  Đối với hoá đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hoá đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hoá đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trên hoá đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngôn ngữ thì sử dụng tiếng Anh. Tổ chức, cá nhân được sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại.

  Thế mà nay nhận được question từ Cục Thuế Tỉnh X. Hóa đơn tự in ko dc thết kế, đặt in phôi hóa đơn, in sẵn ký hiệu, mẫu số...Chẳng hiểu làm sao, Các Bác có công văn hay văn bản nào hướng dẫn hóa đơn tự tin phải tự in cả mẫu số, ký hiệu từ phần mềm bán hàng mới được xem là hợp lệ, xin chỉ giáo ạ. 

  Cập nhật bởi bluesky1984 ngày 10/04/2013 11:54:41 CH
   
  11569 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bluesky1984 vì bài viết hữu ích
  admin (26/04/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #254422   11/04/2013

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  In phôi hóa đơn trước thì đâu còn là hóa đơn tư in nữa? Nó chẳng khác gì hóa đơn đặt in đâu? 

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 11/04/2013 08:46:12 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #254630   11/04/2013

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Thực tế có hai vấn đề, có một số hãng tàu lớn phát sinh hóa đơn nhiều, hãng dùng hóa đơn tự in và in trên giấy A4, dữ liệu từ phần mềm bán hàng. Thứ hai, có một số hãng lớn cũng dùng hóa đơn tự in, dữ liệu kiết xuất ra từ phần mềm, nhưng hãng có nhiều chi nhánh và phần mềm sử dụng chung cho toàn cty, toàn tập đoàn các nước, thì việc in, thiết kế in cả ký hiệu, mẫu số là cả một vấn đề, phần mềm chạy chung cho tập đoàn thì điều này khó có thể thay đổi, nội việc kết hợp giữa quản lý nội bộ và tuân thủ đúng qui định về số nhảy đủ 7 chữ số theo thông tư 153/2010 cũng là một vấn đề rồi. 

  Tra cứu luật, thì hiện nay bluesky chưa thấy văn bản nào đề cập ko được in ký hiệu , mẫu số, trong khi thiết kế mẫu hóa đơn, màu hóa đơn là nguyên tắc chung của cty, nhưng in từ phần mềm bán hàng, số series tự nhảy là hóa đơn tự in, luật cũng chưa thấy đề cập, hóa đơn tự in là ko được thiết kế mẫu và bắt buộc in trên giấy A4 là hóa đơn tự in.

  Tham khảo thêm QĐ 2590 về hóa đơn tự in trong ngành thuế, cũng cho thấy việc tự in hóa đơn cũng phải thiết kế mẫu:

  Điều 3. Trách nhiệm của từng bộ phận trong cơ quan Thuế liên quan đến việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn bán hàng tự in (dùng để bán ấn chỉ thuế):

  - Vụ Tài vụ Quản trị (Phòng Quản lý ấn chỉ) và Cục Công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm thiết kế mẫu, tạo và lưu trữ các dữ liệu về hóa đơn bán hàng tự in trong ứng dụng Quản lý ấn chỉ thuế để sử dụng chung trong toàn ngành Thuế. 

  Nếu vậy, thì cớ gì doanh nghiệp không được thiết kế mẫu khi dùng phần mềm bán hàng tự in hóa đơn. 

  Mình rất muốn được tận mắt xem văn bản nào, hướng dẫn nào qui định hóa đơn tự in là phải in trên giấy A4, ko được in trên phôi hóa đơn theo mẫu thiết kế sẵn của doanh nghiệp. 

  Cập nhật bởi bluesky1984 ngày 11/04/2013 11:10:20 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #254717   12/04/2013

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  Em nhầm lẫn giữa tự in và đặt in rồi. Tự in là in 1 cái ra hóa đơn, chứ làm gì có in sẵn mẫu>

  Khi đặt in thì có mẫu hóa đơn sẵn, giờ DN sẽ có nhiều cách để xuất hóa đơn

  1. Viết tay xuất cho khách hàng

  2. in ra từ phần mềm kế toán hay excel, word... thay thế cho phần viết tay ở trên ( cái này em nhầm lẫn là tự in chứ gì? )

   
  Báo quản trị |  
 • #254870   12/04/2013

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Thứ nhất, anh xem khoản 2, điều 4 thông tư 153 nhé:

   

  2. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập

  a) Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

  b) Cỡ chữ của các thông tin tạo thêm phải nhỏ hơn cỡ chữ nhỏ nhất của các nội dung bắt buộc.

  c) Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

  Thế thì DN thiết kế mẫu hóa đơn tự in, và in thêm logo, thông tin khác....như đoạn trích trên thì có phạm luật ko? 

  Thứ hai, em đang mổ xẻ hóa đơn tự in, dữ liệu được in ra từ phần mềm bán hàng, em hoàn toàn ko nhầm lẫn và phân biệt rõ hai loại. Vấn đề là khi áp dụng thực tế có những stuck như thế này, thế mới háu nghiên cứu luật, kha kha.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #254872   12/04/2013

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  bluesky1984 viết:

  Thứ nhất, anh xem khoản 2, điều 4 thông tư 153 nhé:

   

  2. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập

  a) Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

  b) Cỡ chữ của các thông tin tạo thêm phải nhỏ hơn cỡ chữ nhỏ nhất của các nội dung bắt buộc.

  c) Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

  Thế thì DN thiết kế mẫu hóa đơn tự in, và in thêm logo, thông tin khác....như đoạn trích trên thì có phạm luật ko? 

  Thứ hai, em đang mổ xẻ hóa đơn tự in, dữ liệu được in ra từ phần mềm bán hàng, em hoàn toàn ko nhầm lẫn và phân biệt rõ hai loại. Vấn đề là khi áp dụng thực tế có những stuck như thế này, thế mới háu nghiên cứu luật, kha kha.

   

  Những thứ ABCDEF nếu lick chuột vào phần mềm nhấn lệnh in  là nó chạy ra hết thì quá ok.

   
  Báo quản trị |