văn bản giải trình

Chủ đề   RSS   
 • #319051 17/04/2014

  hue2610

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  văn bản giải trình

  bên công ty em có nhận thông báo của cơ quan thuế về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu về việc:

  1. Phân tích cơ cấu chi phí giá vốn hàng bán năm 2007 đến 2013

  2. Phân tích cơ cấu chi phí QLDN năm 2007 đến 2013

  Mình là kế toán mới vào làm mà đã phải dính vào phi vụ này rồi, giờ mình không biết phải làm như thế nào

  Mong mọi người giúp đỡ, chỉ bảo mình với

   
  7033 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #319800   21/04/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Cái này bạn lên google tham khảo cách mọi người làm đi

  Giá vốn bán hàng: http://www.scribd.com/doc/23328009/4-Phan-tich-gia-v%E1%BB%91n-hang-ban

  Còn chi phí QLDN thì có mấy cái sau:

  Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí biểu hiện bằng tiền của các hao phí lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện công tác quản lý bao gồm: quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý khác.
  Xét về mặt bản chất, đó là những chi phí phục vụ gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành một cách bình thường. Đây là những chi phí tương đối ổn định.
   
  Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các khoản sau:
   
  - Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: gồm các khoản tiền lương và các khoản phụ cấp, ăn giữa ca phải trả cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên các phòng ban và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.
   
  - Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý doanh nghiệp.
   
  - Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.
   
  - Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp như nhà văn phòng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị văn phòng...
   
  - Thuế, phí, lệ phí như thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí khác.
   
  - Chi phí dự phòng như dự phòng phải thu khó đòi.
   
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp như: chi phí điện, nước, điện thoại, fax, chi phí sửa chữa TSCĐ, tiền thuê nhà làm văn phòng…
   
  - Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp như: chi phí tiếp khách cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, chi phí tổ chức hội nghị, hội họp, công tác phí, chi phí kiểm toán…
   

   

   
  Báo quản trị |