Ủy quyền thanh toán qua bên thứ ba - Có được xem là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ VAT

Chủ đề   RSS   
 • #277547 25/07/2013

  Ủy quyền thanh toán qua bên thứ ba - Có được xem là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ VAT

  Xin chào luật sư,

  Trước hết xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian đọc câu hỏi của em. 

  Công ty em được thành lập vào tháng 8/2012.  Từ thời gian đó đến nay, công ty đã phát sinh rất nhiều chi phí (chủ yếu là chi phí hạ tầng, kho bãi) nhưng vì chưa có doanh thu nên mọi chi phí đều do một công ty thứ ba chi trả bằng nhiều hình thức: chuyển khoản qua ngân hàng (trên 20tr) và tiền mặt (dưới 20tr).  Công ty thứ ba này chỉ là một công ty nằm trong cùng tập đoàn, còn hạch toán hoàn toàn độc lập với công ty em.  Nay công ty em đưa vào hoạt động, em muốn biết những khoản chi phí đã được bên thứ ba chi trả giúp có đủ điều kiện để được khấu trừ VAT đầu vào hay không?

  Em có tham khảo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng như sau:

  Điểm 2.d.3, Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

  “d.3) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.”

  Căn cứ quy định trên, em hiểu là nếu trong hợp đồng giữa công ty em và người bán có quy định cụ thể việc thanh toán thay bởi bên thứ ba này thì những hóa đơn được trả thay sẽ được khấu trừ VAT đầu vào.  Tuy nhiên, vì trước đây bên em không chú ý vấn đề này nên trong hợp đồng không nêu rõ việc thanh toán thay.  Nay để khắc phục vấn đề này, công ty em phải làm như thế nào là tốt nhất?  Bên em đang nghĩ đến hai lựa chọn:

  1. Bổ sung phụ lục đính kèm hợp đồng với nhà cung cấp quy định việc thanh toán thay bởi bên thứ ba.

  2. Bổ sung thêm hợp đồng vay giữa công ty em và bên thứ ba để hợp pháp hóa việc thanh toán thay.

  Mong luật sư cho em lời khuyên.

  Em xin cảm ơn.

   
  29224 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận