DanLuat 2015

Ủy quyền khi giám đốc đi vắng

Chủ đề   RSS   
 • #204380 30/07/2012

  Ủy quyền khi giám đốc đi vắng

  Trong trường hợp Giám đốc đi vắng hoàn toàn có thể làm văn bản ủy quyền lại cho Phó Giám đốc thay mặt mình giải quyết các công việc của cơ quan quản lý hành chính, Xin hỏi Luật sư, văn bản pháp luật nào quy định về điều này?

  Cảm ơn Luật sư

  Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 31/07/2012 09:10:39 SA
   
  9762 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #204478   31/07/2012

  nguyengianamvn
  nguyengianamvn

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2011
  Tổng số bài viết (60)
  Số điểm: 830
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 92 lần


  Chào bạn

  Về vấn đề đại diện ủy quyền trong doanh nghiệp được quy định cụ thể trong (k14 Điều 4) Luật doanh nghiệp 2005 và Bộ Luật dân sự. Cụ thể là Điều 91 BLDS 2005:

  "Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền"

  Tuy nhiên, việc ủy quyền còn phụ thuộc vào Điều lệ của doanh nghiệp.

  http://info.vietnamlawyer.org

   
  Báo quản trị |  
 • #204504   31/07/2012

  hienlkd
  hienlkd
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2010
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2143
  Cảm ơn: 43
  Được cảm ơn 65 lần


  Bạn tham khảo Điều 46 Luật Doanh nghiệp, Điều 16 Nghị định102/2010/NĐ-CP:

  1.    Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2.    Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

  b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty hợp danh quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   

  Thân!

  Cập nhật bởi hienlkd ngày 31/07/2012 11:32:17 SA
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-