DanLuat 2015

Ủy quyền của công ty cho chi nhánh

Chủ đề   RSS   
 • #482917 21/01/2018

  Ủy quyền của công ty cho chi nhánh

  Chào Luật sư!

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp em trường hợp sau:

  Công ty A là 1 thành viên của nhà thầu liên danh. Công ty A được chủ đầu tư chấp thuận cho nhà thầu phụ là Công ty B (chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho Công ty B).

  Vậy Công ty A có được ủy quyền cho Chi nhánh của Công ty A (chi nhánh hạch toán độc lập) ký hợp đồng xây lắp với Công ty B hay không?

   
  1039 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #494385   16/06/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (480)
  Số điểm: 8687
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 165 lần


  Theo như thông tin bạn cung cấp, mình có một vài thông tin trao đổi như sau:

  - Căn cứ vào Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2015:

  "1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
  3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể."

  - Theo đó, chi nhánh không có tư cách pháp nhân mà chỉ là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, mọi hoạt động của chi nhánh đều phải nằm trong sự cho phép của doanh nghiệp. Do đó chi nhánh không được quyền độc lập ký hợp đồng với nhà thầu phụ B khi không có sự cho phép của Doanh nghiệp.
   
  - Trở lại trường hợp của bạn, việc nhà thầu chính A ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng với nhà thầu phụ B thực chất cũng là nhà thầu chính A ký hợp đồng thôi, chỉ khác ở chỗ người ký hợp đồng là người Đại diện chi nhánh (theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty A). 
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-