Ủy quyền cho dẫn người dưới 16 tuổi đi du lịch

Chủ đề   RSS   
 • #192556 09/06/2012

  thienanhnguyen

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Ủy quyền cho dẫn người dưới 16 tuổi đi du lịch

  Kính chào mọi người! Hôm nay cháu viết bài này để hỏi luật sư: Hè này cháu sẽ đi du lịch Thái Lan cùng dì, cháu sinh tháng 1/1997 và đã có hộ chiếu riêng, CMND, nhưng theo yêu cầu của Viettravel :"Quý khách dưới 16 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 16 tuổi đi cùng. Trường hợp đi với người nhà phải nộp kèm giấy ủy quyến được chính quyến địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyến dắt đi tour)"! Vậy luật sư có thể cho cháu form mẫu để mẹ cháu có thể làm giấy ủy quyền này không ạ? 
  Cháu xin chân thành cảm ơn ?
   
  47416 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #192566   09/06/2012

  luatQuynhnhu
  luatQuynhnhu
  Top 75
  Male
  Lớp 7

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2011
  Tổng số bài viết (759)
  Số điểm: 8645
  Cảm ơn: 60
  Được cảm ơn 581 lần


   Chào bạn ! bạn có thể nhờ gia đình  làm ủy quyền theo mẫu sau: 
   Chúc bạn có chuyến du lịch thú vị


  luật sư: Phạm Tiến Quyển 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  HỢP ĐỒNG( giấy) UỶ QUYỀN

   

  Chúng tôi gồm có:

  Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A) (1):

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B) (1):

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau đây:

   

  ĐIỀU 1
  PHẠM VI UỶ QUYỀN (7)

   

  .Thay mặt bên A  chăm sóc, giám sát cháu                           trong thời gian cháu đi du lịch nước ngoài theo tuor du lịch của hãng.                         Cho đến khi kết thúc chuyển du lịch về nước.

   

   

  ĐIỀU 2
  THỜI HẠN UỶ QUYỀN

   

  Thời hạn uỷ quyền là ................................ kể từ ngày ....../...../.........

   

  ĐIỀU 3
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

   

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  - Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

  - Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

  - Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ............................ (nếu có);

  - Chịu trách nhiệm nộp lệ phí chứng thực Hợp đồng uỷ quyền này.

  2. Bên A có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

  - Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;

  - Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.

   

  ĐIỀU 4
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

   

  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  - Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

  - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;   

  - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;

  - Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.  

  2. Bên B có các quyền sau:

  - Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

  - Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và được nhận thù lao như đã thoả thuận. 

   

  ĐIỀU 5
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

   

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

   

  ĐIỀU ....... (10)
  .............................................................................................

   

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

   

  ĐIỀU .......
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

   

  Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                

  Bên A

  (Ký và ghi rõ họ tên)(11)

  Bên B

  (Ký và ghi rõ họ tên)(11)

   

   

   

   

  LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................

   

  Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..................................................)

  tại ......................................................................................................................(12),

  tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh.................... ..................................................... tỉnh/thành phố ......................................................

   

  CHỨNG THỰC:

   

  - Hợp đồng uỷ quyền được giao kết giữa bên A là .....................................................

  ..................................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……...............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

  - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

  - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  - ...............................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ............................................................................................................................(13)

  - Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

  + Bên A ...... bản chính;

  + Bên B ....... bản chính;

  Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

  Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.

   

  CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


  CÔNG TY LUẬT QUỲNH NHƯ : SỐ 62 NGUYỄN GIA THIỀU- TP BẮC NINH- TỈNH BẮC NINH : 0199 826 1982 ; 099.689.5678 Cung cấp dịch vụ

  -Tư vấn thường xuyên cho Doanh Nghiệp -Tư vấn tất cả các lĩnh vực pháp luật-

  -Tranh tụng tòa án: Vụ án Hình sự;Vụ án dân sự;vụ án hành chính;Tranh chấp Lao động;Tranh chấp hôn nhân gia đình;Tranh chấp đất đai;Tranh chấp kinh doanh thương mại;Thu hồi nợ

  - Trợ giúp pháp lý- Đại diện Ngoài tố tụng; soạn thảo đơn từ, di chúc,....

  -Tư vấn pháp luật miễn phí

  +qua mạng Danluat.vn :http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su/luatquynhnhu

  +Qua điện thoại số : 093 617 3333

  +Qua email : quynhnhulawer@yahoo.com.vn

  -Địa chỉ : 62 Phố Nguyễn Gia Thiều - TP Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh

  tel: 02223- 857 093 Hotline: 099 689-5678

  Mobile: 093 617 3333

  hoặc : 099 -689.5678

  Giám đốc: Luật sư Phạm Tiến Quyển

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatQuynhnhu vì bài viết hữu ích
  thienanhnguyen (09/06/2012)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Phạm Tiến Quyển - Công ty Luật Quỳnh Như

Địa chỉ : 62 Phố Nguyễn Gia Thiều - TP Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0241-385-7093 - Mobile: 093-617-3333 ; 099 -689 -5678