uỷ quền nhà đất

Chủ đề   RSS   
 • #279908 07/08/2013

  NguyenMinhNhatzx

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  uỷ quền nhà đất

  Tôi có người chú chuận bị đi nước ngoài làm ăn, muốn uỷ quyền sử dụng tài sản lại cho vợ thì phải làm như thế nào, và mẫu đơn tôi viết như ở dưới đã đầy đủ chưa? Kính mong luật sư trả lời.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  GIẤY ỦY QUYỀN

  Tôi tên là: 

  Là chủ sở hữu hoặc (đại diện chủ sở hữu) nhà ở địa chỉ:

  ...Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

  Tôi ủy quyền cho ông (bà): Y

  Địa chỉ: ...Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

  CMND (hộ chiếu) số: xxxxxxxxxxxxxx tại:xxxxxxxxxxxxx

  Được thay mặt chủ sở hữu để nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thay mặt chủ sở hữu nộp nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước và ký nhận vào Sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở trước khi nhận giấy chứng nhận.

   

                                                                      Ngày ...... tháng ...... năm............

  Người được ủy quyền                                       Người ủy quyền

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                            (Ký, ghi rõ họ tên,

                                                              nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

                                                                          

   

   

  Ngày ...... tháng ...... năm............

  Xác nhận của Ủy ban nhân dân............

  (hoặc chứng nhận của Công chứng Nhà nước

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và

  đóng dấu của cơ quan xác nhận)

   

   
  3267 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #280134   08/08/2013

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1340 lần


  Bạn cần bổ sung bạn là chủ sở hữu tài sản gì? Nếu là nhà cửa thì theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất số ...do ai cấp vào thời điểm nào?

   

  - Ngoài ra, Phạm vi ủy quyền cần làm rõ: Người ủy quyền được quyền làm gì? Không được làm gì?

  - Ủy quyền này có thù lao hay không?

  - Ngay sau khi ký nhận Giấy chủ quyền nhà và đóng thuế cho cơ quan thuế thì người được ủy quyền phải bàn giao hay cất giữ giấy này ra sao? cần làm rõ nhe bạn.

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ