Ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Chủ đề   RSS   
 • #516159 30/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Ứng trước dự toán ngân sách năm sau

  Điều 57 Luật Ngân sách Nhà nước 2015 có quy định về nội dung này:

  "Điều 57. Ứng trước dự toán ngân sách năm sau

  1. Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện được ứng trước dự toán ngân sách năm sau để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp bách của trung ương và địa phương thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Mức ứng trước không quá 20% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm thực hiện của các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. Khi phân bổ dự toán ngân sách năm sau, phải bố trí đủ dự toán để thu hồi hết số đã ứng trước; không được ứng trước dự toán năm sau khi chưa thu hồi hết số ngân sách đã ứng trước.

  2. Chính phủ quy định chi tiết các nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện ứng trước dự toán ngân sách năm sau"

  Như vậy, mức ứng trước dự toán ngân sách năm sau tối đa không vượt quá 20% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm thực hiện của các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Liên quan đến nội dung này, có thể kiểm tra thêm quy định tại Điều 37 Nghị định 163/2016/NĐ-CP

   
  4961 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #535979   30/12/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Đây là trường hợp ứng trước dự toán ngân sách cho năm sau vậy trong trường hợp ngân sách năm trước bị thiếu hụt có thể sử dụng ngân sách hiện tại không? Cụ thể là trong năm 2017 không đủ tiền chi trả cho các cá nhân trong đơn vị, nên chuyển sang chi trả vào năm 2018, mọi năm vẫn chuyển sang chi trả bình thường) nhưng kho bạc có nói là từ năm nay 2018 không được thanh toán chứng từ của năm cũ chuyển sang, kho bạc bắt buộc đơn vị phải có tờ trình của xã và có xác nhận của phòng Tài chính huyện, nhưng phòng tài chính huyện nói không có văn bản nào bắt buộc phòng tài chính phải ký giấy tờ đấy. Như vậy thì phải xử lý thế nào?

   

   
  Báo quản trị |