UBND TỈNH THANH HÓA GIÀNH GIẬT ĐẦU TƯ NHÀ Ở SINH VIÊN 13 TẦNG VỚI DOANH NGHIỆP

Chủ đề   RSS   
 • #272598 29/06/2013

  congtygiaoducvutan
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3571
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 76 lần


  UBND TỈNH THANH HÓA GIÀNH GIẬT ĐẦU TƯ NHÀ Ở SINH VIÊN 13 TẦNG VỚI DOANH NGHIỆP

  UBND TỈNH THANH HÓA GIÀNH GIẬT ĐẦU TƯ

  NHÀ Ở SINH VIÊN 13 TẦNG VỚI DOANH NGHIỆP

  Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh, Công ty giáo dục Vũ Tấn lập đề án, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình và mua sắm thiết bị. Cùng với đó Công ty được Chủ đầu tư là Sở xây dựng, ủy thác quản lý vận hành và khai thác Khu nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3 Đại học Hồng Đức, theo Quyết định  65/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khi cung đoạn thẩm định hoàn tất, đến thời điểm bàn giao, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hồi giao trật cho Công ty mà trước đây Phó chủ tịch tỉnh (ông Hồi) nguyên là Giám đốc. Sự việc đã sẩy ra với tình tiết bất minh chứa đựng nhiều uẩn khúc tiêu cực.

       Quyết định số: 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009, Chính phủ phân bổ 70 tỷ đồng xây dựng Nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3 Đại học Hồng Đức Thanh Hóa do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư. Khởi công quý I-2010, hoàn thành và bàn giao quý IV/2011 để đưa vào sử dụng, phục vụ chỗ ở cần thiết cho sinh viên. Do thiếu kinh phí xây dựng tường rào, cổng cửa, nhà bảo vệ và Thiết bị văn phòng, máy móc. UBND tỉnh thông báo trên truyền hình kêu gọi các tổ chức kinh tế, xã hội lập đề án Đầu tư, Quản lý vận hành và khai thác. Trong 67 ngày nhận hồ sơ (gia hạn hai tháng) Chủ đầu tư chỉ duy nhất nhận được một bộ đề án của Công ty cổ phần phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn (Cty Vũ Tấn).

       Mặc dù UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư – Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh, UBND thàng phố Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức, đồng tham gia thẩm định đề án và giải quyết một số công việc trước khi bàn giao nhà ở sinh viên 13 tầng cho Cty Vũ Tấn. Rất thận trọng trong việc lựa chọn Nhà đầu tư, quản lý có chất lượng, UBND tỉnh đã chỉ đạo thẩm định đi, thẩm định lại nhiều lần. Như hiểu ý Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cũng rất thận trọng, phân tích đánh giá từng chi tiết về đầu tư theo nguyên tắc đấu thầu (vì các văn bản pháp luật không quy định ủy thác đầu tư nhà ở sinh viên). Hội đồng cũng nhận định, Ban quản lý vận hành, khai thác Nhà ở sinh viên do Cty Vũ Tấn thành lập đã đảm ho quản lý vận hành, khai thác (có các văn bản kèm theo). Tất cả các lần đánh giá theo chỉ đạo của ủy ban, Công ty giáo dục Vũ Tấn đều đủ điều kiện Đầu tư, Quản lý vận hành và khai thác nhà ở sinh viên 13 tầng. Trong quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ đầu tư và đơn vị chủ trì chấm thầu đã năm lần bảy lượt đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công việc bàn giao.

               Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Ngọc Hồi có vẻ như không hiểu quy trình xử lý thủ tục hành chính, nội dung văn bản trình và văn bản pháp luật  được áp dụng. Ông Nguyễn Ngọc Hồi đã chỉ đạo theo kiểu “dũ rối” quy trình như: hết hạn nộp đề án cũng bắt Chủ đầu tư nhận tờ trình để xem xét, chỉ đạo các ngành thẩm định, có kết quả còn bắt làm lại, văn bản sau không căn cứ văn bản trước  vv… Với sự đùn đẩy bát nháo văn bản treo, văn bản không có căn cứ, đá nhau liên tục ban hành. Kết quả Sở Tài chính Tổng hợp và văn bản Chủ đầu tư ủy thác quản lý vận hành khai thác cho Công ty giáo dục Vũ Tấn bị Phó chủ tịch UBND tỉnh “Lật kèo” có sự "mào đầu" của Chủ đầu tư. Bỗng trong chốc lát kết quả mấy chục văn bản thẩm định, kết luận, ủy thác, bàn giao của Cty Vũ Tấn đã đổ dồn vào cho Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa (Cty Thanh Hóa - công ty này là của UBND tỉnh). Dư luận cho rằng: "Cty Thanh Hóa được là phải, bởi hơn nửa năm Cty Vũ Tấn chi phí chạy đi chạy lại hội họp, còn Cty Thanh Hóa chẳng phải qua Sở ngành nào, chỉ cần đi bộ báo cáo với cấp trên trực tiếp của mình là xong..."

       Trong cơ chế xã hội hóa giáo dục, việc thiếu vốn đầu tư nhà ở sinh viên 13 tầng, UBND tỉnh kêu gọi Doanh nghiệp chung sức là đúng chủ trương. Khi Doanh nghiệp đủ điều kiện để giao đầu tư bằng vốn tự có thì UBND tỉnh giành giật để đầu tư bằng tiền Nhà nước là việc làm cần xem xét ? Phải chăng giao thầu đầu tư và giao quản lý tài sản Nhà nước là quyền của UBND tỉnh nên UBND tỉnh muốn giao cho ai thì giao, không cần áp dụng quy định Pháp luật ? Thay đổi Chủ đầu tư lúc nào cũng được không cần lý do, không cần thông báo và sự thật quả đúng như vậy. (nhà ở SV 13 tầng, Thủ tướng quyết định Sở xây dựng là Chủ đầu tư. Cùng nguồn vốn với nhà ở 13 tầng,  Nhà ở SV 15 tầng UBND tỉnh lại ban hành văn bản số: 3805/UBND-CN ngày 30/5/2013. giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho Cty Thanh Hóa, đầu tư và khai thác. Như vậy chủ đầu tư Nhà ở SV 15 tầng UBDN tỉnh cần thông báo rõ để "đơn vị quan tâm biết và liên hệ" ?!)

       Nhận thấy sự việc có nhiều uẩn khúc, tiêu cực, bất minh. Cty Vũ Tấn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Báo Pháp luật Xã hội, Báo Nhân Dân, Báo Pháp Luật Việt Nam đã gửi Đơn, Công văn và Đăng trên báo, yêu cầu UBND tỉnh giải quyết. Đến nay Công ty vẫn chưa nhận được Quyết định giải quyết của UBND tỉnh. Đã không giải quyết UBND tỉnh vẫn đang tiếp tục ban hành các quyết định trái thẩm quyền. Công ty giáo dục Vũ Tấn và các Tổ chức, cá nhân theo dõi vụ việc kính mong Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét lại sự việc này (Chi tiết vụ việc xin mời Quý vị xem phần tổng hợp nội dung các văn bản đính kèm)./.

             Vũ Tấn

  (congtygiaoducvutan)

                                       BẢNG TỔNG HỢP

                 Nội dung chính các văn bản chỉ đạo, thẩm định có hiệu lực pháp luật, Đơn và Công Báo

   

  CÁC VĂN BẢN YÊU CẦU

  - UBND kêu gọi và chỉ đạo

  - Đơn thư của Doanh nghiệp

  - Ý kiến cơ quan Nhà nước

  KẾT QUẢ CHẤM THẦU ĐẦU TƯ VÀ CHỦ ĐẦU TƯ ỦY THÁC QUẢN LÝ THEO PHÁP LUẬT

   

  Công ty giáo dục Vũ Tấn (xin gọi là: Cty Vũ Tấn).

  - Công ty TNHH MTV đầu tư  và phát triển hạ tầng Thanh Hóa do

  - UBND tỉnh Thanh Hóa là chủ sở hữu

  (xin gọi là: Cty Thanh Hóa)

   

   

   

  - Văn bản số: 8536 /UNND-CN, ngày 7/12/2011 UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức kinh tế, xã hội lập đề án Đầu tư, Quản lý vận hành, khai thác  NƠSV13T CS3 ĐHHĐ TH.

  - Chủ đầu tư (SXD) cấp tài liệu, các căn cứ Pháp lý để lập đề án

  21 loại văn bản gồm: 500/BQL-DA1(13.12.11);  12/2009/NĐ-CP(12.2.09); 03/2009/TT-BXD(26.3.09); 65/QĐ-TTg(24.4.09); 10/2009/TT-BXD(15.6.09); 13/2009/TT-BXD(30.6.09); 17/2009/TT-BXD(30.6.09);  27/2009/TT-BXD(31.7.09); 1308/QĐ-TTg(20.8.09); 3280/QĐ-UBND(23.9.09); 3411/QĐ-UBND(1.10.09); 3718/QĐ-UBND(19.10.09); 203/TT-BTC(20.10.09); 2841/QĐ-BTC(16.11.09); 3065/QĐ-SXD(24.12.09); Phụ lục theo 23/2010/CCLĐTB(31.8.10); Quy chế theo 1644/QĐ-UBND(25.5.11); Quy trình bảo trì NƠSV 13 tầng của Viện nghiên cứu thiết kế trường học; Bản đồ quy hoạch xây dựng; Quy hoạch sân vườn. 

  Chủ đầu tư thông báo hạn nộp hồ sơ từ 25/12/2011 đến 31/12/2011 trên truyền hình Thanh Hóa. Sau đó gia hạn thêm hai tháng

   

  Cty Vũ Tấn nộp đủ hồ sơ, đề án ngày 23/12/2011

   

  (Không tham gia)

   

  UBND tỉnh chỉ đạo (lần 1) tại văn bản số: 379/UBND-THKH ngày 18/01/2012. V/v tham mưu xem xét Đề án tổ chức quản lý, vận hành nhà ở sinh viên cơ sở 3 Trường Đại học  Hông Đức

  Thực hiện văn bản số: 379/UBND-THKH ngày 18/01/2012.

  - Sở tài chính tham mưu văn bản số: 547/STC-QLCS-GC (12.3.2012)

  - Chủ đầu tư Tổng hợp ý kiến tại văn bản số: 507/SXD-BQL1 ngày (16.3.2012) khẳng định: Hết tháng 2.2012 chỉ duy nhất có 01 đơn vị là Cty Vũ Tấn nộp đề án. Phương án đầu tư hạ tầng hợp lý, bộ máy quản lý đảm bảo được quá trình vận hành. Bảo trì công trình phù hợp với quy trình do viện nghiên cứu, thiết kế trường học ban hành. Cty Vũ Tấn đã đáp ứng việc tổ chức quản lý, vận hành NƠSV13T CS3 ĐHHĐ TH. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

   

  (Không tham gia)

   

   

   

   

   

  UBND tỉnh chỉ đạo (lần 2) văn bản số: 1637/UBND-CN ngày 23/3/2012 V/v quản lý và khai thác Nhà ở SV 13 tầng – CS3 Đại học Hồng Đức

   

  UBND tỉnh chỉ đạo (lần 3)

  văn bản số: 2810/UBND-CN ngày 04/5/2012. Về việc giải quyết một số công việc trước khi bàn giao nhà ở sinh viên 13 tầng CS3 Đại học Hồng Đức.

   

  UBND tỉnh chỉ đạo (lần 4)

  văn bản số: 4002/UBND-CN ngày 14/6/2012 về việc ban giao tài sản giữa trường Đại học Hồng Đức và đơn vị quản lý nhà ở sinh viên 13 tầng.

  Thực hiện theo văn bản số: 1637/UBND-CN ngày 23/3/2012.

  - Biên bản hội nghị (chấm thầu) ngày 20.4.2012 gồm: Sở Tài chính;  Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Công an tỉnh; UBND TP; Đại học Hồng Đức, tất cả đồng ý giao cho Cty Vũ Tấn Đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác. Bảy đơn vị đồng ký tên, đóng dấu vào biên bản.

  - Đại học Hồng Đức tham mưu văn bản số: 157/ĐHHĐ-QTVTTB (24.4.2012) văn bản nêu: Tham dự hội nghị ngày 20.4.2012, Nhà trường thống nhất chủ trương của tỉnh giao cho đơn vị có chức năng quản lý giáo dục, quản lý vận hành nhà ở sinh viên. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất và xây tường rào ngăn cách.  

  - Sở Tài chính, tổng hợp ý kiến hội đồng thẩm định. Tại văn bản số: 1176/STC-QLCS-GC (03/5/2012). STC đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh:

  1. Cho phép Cty Vũ Tấn quản lý vận hành NƠSV13T CS3 ĐHHĐ TH.

  2. Cho phép xây dựng thêm một số hạng mục theo đề án.

  3. Giá thuê: 96.000 đ/1SV/1 tháng (có các bảng tính kèm theo).

  4. Công tác bàn giao tài sản: Khi có chủ trương của UBND tỉnh, các ngành, Đại học Hồng Đức, Cty Vũ Tấn và đơn vị liên quan tổ chức bàn giao tài sản theo quy định.

  STC kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt và chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện./. (Biên bản ngày 20.4.2012 khẳng định Cty Vũ Tấn đã trúng thầu Đầu tư, trên cơ sở đó STC lập tờ trình để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện)

   

  (Không tham gia)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Không tham gia)

  UBND tỉnh chỉ đạo kép (lần 5 và lần 6) tại văn bản số: 3168/UBND-CN ngày 16/5/2012. V/v bàn giao quản lý và khai thác Nhà ở SV 13 tầng – CS3 Đại học Hồng Đức

  Sở Tài chính chủ trì theo văn bản số: 3168/UBND-CN ngày 16/5/2012.

  - Sở Xây dựng tham mưu văn bản số: 1528/SXD-QLN (12.6.12) đóng góp ý kiến về bàn giao quản lý và khai thác nhà ở sinh viên cho Cty Vũ Tấn.

  - Sở Tư pháp tham mưu văn bản số: 635/STP-XDVB (14.6.12) đóng góp ý kiến, cơ chế giao cho doanh nghiệp quản lý nhà ở sinh viên là Cty Vũ Tấn.

   

  (Không tham gia)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Không tham gia)

   

  1. Giao Sở tài chính chủ trì thẩm định lại năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm và bảo lãnh tài sản.

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Giao Chủ đầu tư chủ trì giải quyết một số công việc trước bàn giao với Đại học Hồng Đức và Tổng hợp cơ chế quản lý vận hành.

  - Sở Tài chính, tổng hợp báo cáo tại văn bản số: 1823/STC-QLCS-GC ngày 20/6/2012.

  1. Bảo lãnh tài sản: Đây là dịch vụ quản lý nên chưa có quy định của Nhà nước về bảo lãnh tài sản. Tuy nhiên, Sở Tài chính có quan điểm chỉ bảo lãnh đối với loại tài sản là động sản, do SXD (Đơn vị được giao quản lý) ký hợp đồng với Cty Vũ Tấn.

  2. Năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý: Dịch vụ quản lý vận hành nhà ở sinh viên quy định tại  Quyết định 65/2009/QĐTTg và Thông tư 13/2009/TT-BXD, không quy định về  điều kiện năng lực tài chính cũng như điều kiện về kinh nghiệm của đơn vị được giao quản lý, vận hành.

  Sở Tài chính kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện./.

   

  Chủ Đầu Tư (SXD) chủ trì theo VB 3168/UBND-CN ngày 16/5/2012.

  - Chủ đầu tư, tổng hợp ý kiến các ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. Trình UBND tỉnh tại văn bản số: 1837/SXD-DA1 ngày 10/7/2012.

  1. Đơn vị quản lý khai thác:

  1.1- Đơn vị quản lý: Giao Sở xây dựng.

  1.2- Đơn vị được ủy thác trực tiếp quản lý khai thác công trình: Giao cho Cty Vũ Tấn.

  2. Thu hồi đất của trường Đại học Hồng Đức giao cho Sở Xây dựng quản lý.

  - Cho phép Cty Vũ Tấn đầu tư bằng nguồn vốn Doanh nghiệp xây tường rào, xây dựng cổng, làm cổng và xây dựng nhà bảo vệ. Giá trị vốn đầu tư được phép sử dụng để bảo lãnh tài sản là động sản trong công trình.

  3. Giá thuê: 96.000 đ/1SV/1 tháng.

  4. Công tác bảo toàn tài sản Nhà nước: Cty Vũ Tấn có trách nhiệm:

  - Bảo lãnh từ 30% đến 50% giá trị tài sản là động sản trong công trình.

  - Có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật.

  - Giao SXD và STC căn cứ giá trị quyết toán công trình xác định mức bảo lãnh tài sản là động sản. Hướng dẫn mua bảo hiểm tài sản Nhà nước là bất động sản của nhà ở sinh viên 13 tầng.

  Sở Xây dựng kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét Quyết định./.

  (Cty Vũ Tấn đã được Chủ đầu tư ủy thác theo Luật định)

  UBND tỉnh chỉ đạo (lần 7) tại văn bản số: 4487/UBND-CN ngày 29/6/2012.  

  V/v Cty TNHH MTV ĐTPTHT Thanh Hóa xin tiếp quản, quản lý khai thác tòa nhà ký túc xá 13 tầng (Tờ trình chen ngang chiếm chỗ).

  Chủ đầu tư khẳng định chỉ có đề án của Cty Vũ Tấn hợp lệ. tại văn bản số: 1803/SXD-QLN (06.7.2012), Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh:

  - SXD thông báo trên thông tin đại chúng. Hết thời hạn thông báo, SXD nhận được một hồ sơ của Cty Vũ Tấn.

  - Hiện nay UBND tỉnh giao các sở, ngành đánh giá năng lực hồ sơ, cũng như đề xuất cơ chế quản lý của Cty Vũ Tấn. Do đó việc Cty hạ tầng Thanh Hóa xin tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác tòa nhà 13 tầng CS3 ĐHHĐ chỉ được xem xét, giải quyết trong trường hợp UBND tỉnh có văn bản quyết định không lựa chọn Cty Vũ Tấn.

  (Xin lưu ý văn bản số: 1803/SXD-QLN ngày 06/7/2012 Chủ đầu tư trình UBND tỉnh đến nay vẫn chưa trả lời)

  Chủ đầu tư trả lời UBND tỉnh: Không xem xét đề nghị của Cy Thanh Hóa

  Chủ đầu tư đã chỉ rõ tại văn bản số: 1803/SXD-QLN (06.7.2012)

  UBND tỉnh chỉ đạo (lần 6) tại văn bản số: 5095/UBND-CN ngày 23/7/2012. V/v quản lý khai thác tòa nhà ký túc xá 13 tầng. (Chỉ đạo ép  vì Chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh văn bản VB số: 1803/SXD-QLN đúng Pháp luật nhưng bị UBND tỉnh làm ngơ)

  - Biên bản Hội nghị ngày 27/7/2012 gồm Sở Tài chính;  Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; UBND TP, đồng ý bảo lưu kết quả thẩm định của Cty Vũ Tấn trong báo cáo số: 1-277/2012/VT-BC ngày 25/7/2012, đính kèm Biên bản hội nghị ngày 27/7/2012 báo cáo UBND tỉnh.

  - Chủ đầu tư tổng hợp ý kiến hội nghị (27.7.2012) trình UBND tỉnh tại văn bản số: 2059/SXD-DA1 ngày 30.7.2012.

  (Xin lưu ý văn bản số: 2059/SXD-DA1 ngày 30/7/2012 Chủ đầu tư trình UBND tỉnh đến nay vẫn chưa trả lời)

  Hội nghị bác bỏ phương án của Cty Thanh Hóa . Đến ngày 27.7.2012 Cty Thanh Hóa mới nộp phương án tại hội nghị (trước đó chỉ có tờ trình)

  - Theo Chủ đầu tư thì Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ đạo miệng. 

  - Kết quả là rất nhiều văn bản trái Pháp luật “cấp tốc” ban hành, mặc cho Cty Vũ Tấn trích dẫn các quy định hiện hành ngăn cản.

  - Đến phút chót Chủ đầu tư và UBND tỉnh đã bỏ qua các Sở Ngành tham mưu, bỏ qua kết quả trúng thầu đầu tư, bỏ qua việc Chủ đầu tư ủy thác cho Cty Vũ Tấn đã có hiệu lực pháp luật

  - Dành giật với Doanh nghiệp để Đầu tư tiền Nhà nước bằng cánh: “Bất chấp các văn bản Pháp luật quy định”.

  - Giao tài sản Nhà nước trái thẩm quyền, không đúng quy định của Pháp luật

   

   

   

  - Phó chủ tịch UBND tỉnh Chỉ đạo miệng Cty Vũ Tấn bị bỏ qua.

  - Chánh văn phòng UBND tỉnh trả lời Cty Vũ Tấn tại văn bản số: 6231/UBND-CN ngày 31/8/2012: “Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lựa chọn Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa để quản lý, vân hành, khai thác, bảo trì công trình Nhà ký túc xá sinh viên 13 tầng tại cơ sở 3 trường đại học Hồng Đức”.

  (Xin lưu ý Văn bản này không công khai cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh)

   

  Không thông qua Sở, Ngành nào cả. Chủ đầu tư tự ý trình UBND tỉnh văn bản số: 2220/SXD-DA1 (15.8.2012) giao nhà ở SV13T cho Cty Thanh Hóa.

  (Văn bản sai phạm)

  Như chờ đợi văn bản sai phạm, Phó chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngay văn bản số: 6227/UBND-CN ngày 31/8/2012 Giao nhà ở SV13T cho Cty Thanh Hóa là việc làm “vừa đá bóng vừa thổi còi”

  (Xin lưu ý Văn bản này không công khai cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và gian lận số liệu đầu tư)

   

  Ngày 13.9.2012 Cty Vũ Tấn, Khiếu nại đến Chủ đầu tư (SXD), UBND tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bãi bỏ ba văn bản sai phạm nêu trên và ngừng công tác bàn giao để giải quyết theo Pháp luật. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng đã gửi công văn tới UBND tỉnh (cho đến nay cứ sau 30 ngày Cty Vũ Tấn lại gửi thêm một kiến nghị).

  Phóng viên Báo Pháp luật Xã hội đi xác minh thông tin bị thu máy ảnh.

  Ngày 18.9.2012 Báo Pháp luật xã hội đăng bài: Trưởng ban quản lý dự án tịch thu máy ảnh phóng viên. Vụ việc sôi động toàn quốc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng được dập tắt ? Vụ việc giao nhà sinh viên 13 tầng tạm thời bế tắc.

   

  Ngày 22.9.2012 Cty Vũ Tấn gửi đơn tố cáo Phó chủ tịch UBND tỉnh tới Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Với các sai phạm: 19 điều quy định Đảng viên không được làm tại Điều 9 –  Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 – Luật Công chức, viên chức số Điều 3 – Luật Tố tụng hành chính Điều 3. Khoản 2 –  Luật Doanh nghiệp Điều 9. Khoản 1 – Luật Đấu thầu Điều 1. Khoản 1; Điều 4. Khoản 2; Điều 7. Khoản 1; Khoản 2. Khoản 3; Điều 10. Khoản 3. Khoản 4; Điều 12. Khoản 2. Khoản 3. Khoản 4. Khoản 6. Khoản 9. Khoản 10. Khoản 12. Khoản 13 –  Quyết định 65/2009/QĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ - Thông tư 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng –  Thông tư 17/2009/TT-BXD ngày 20/10/2009 của Bộ Xây dựng – Quyết định 1644/2011/UBND ngày 25/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – Giao quản lý vận hành cho phương án sơ sài chưa được thẩm định – Gian lận số tiền đầu tư thêm là 5.000.000.000 đồng – Không công khai minh bạch văn bản pháp luật tại cổng thông in điện tử tỉnh Thanh Hóa – Đấu thầu và Giao tài sản Nhà nước cho Doanh nghiệp bằng văn bản thông thường –  Sai phạm và cố ý hoàn tất sai phạm. (Lãnh đạo chưa có ý kiến)

   

  Ngày 23.9.2012 Báo Pháp luật xã hội đăng bài: Thanh Hóa “Bẻ kèo” trong việc khai thác nhà ở sinh viên 13 tầng?

   

  Ngày 28.9.2012 UBND tỉnh chỉ đạo văn bản số: 7076/UBND-CN.  về việc bàn giao quản lý, khai thác nhà ở SV13 tầng cho Cty Thanh Hóa, (Phó chủ tịch UBND tỉnh phớt lờ đơn thư, báo chí thúc đẩy, hoàn tất sai phạm đưa vào sự việc đã rồi)

   

  Ngày 28.9.2012 UBND Thường trực tiếp công dân văn phòng Chính phủ hướng dẫn số: 2888/HD-TDTW, yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết Đơn tố cáo.

   

  Ngày 01.10.2012 Vụ trưởng Báo Nhân Dân gửi công văn số 2396-GD-BĐ/ND yêu cầu UBND tỉnh trả lời.

   

  Ngày 02.10.2012 UBND tỉnh chỉ đạo văn bản số: 7144/UBND-THKH. Sở Nội vụ tham mưu thành lập chi nhánh trực thuộc Cty Thanh Hóa quản lý nhà ở sinh viên 13 tầng Đại học Hồng Đức. (Lẽ ra UBND tỉnh phải chỉ đạo Sở kế hoạch đầu tư đăng ký ngành nghề cho doanh nghiệp của tỉnh sẽ đúng hơn)

  Theo hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Nhân Dân, Bí thư tỉnh ủy.

  Ngày 05.10.2012 Cty Vũ Tấn báo cáo Bí thư tỉnh ủy (điện thoại) Bí thư tỉnh hướng dẫn Tố cáo đến Thủ tướng Chính phủ.

   

  Ngày 06.10.2012 Cty Vũ Tấn gửi đơn tố cáo tới Thủ tướng Chính phủ. (Thủ tướng chưa có ý kiến)

   

  Ngày 18.10.2012 UBND tỉnh chỉ đạo văn bản số: 7667/UBND-THKH. Đồng ý cho Cy Thanh Hóa thành lập đơn vị trực

  thuộc công ty để quản lý làm dịch vụ nhà ở sinh viên 13 tầng Đại học Hồng Đức (cứ như thế này Doanh nghiệp sẽ không cần đăng ký ngành nghề kinh doanh bởi Quyết định đầu tư, dịch vụ là việc của Giám đốc Doanh nghiệp, cấp phép ngành nghề kinh doanh dịch vụ là việc của Sở Kế hoạch đầu tư).

   

  Ngày 19.10.2012 Báo Pháp luật Việt Nam đăng bài: UBND tỉnh Thanh Hóa bị Doanh nghiệp tố “Lật kèo” và đề nghị trả lời

   

  Ngày 29.11.2012 Báo Nhân Dân đăng bài: Chung quanh việc giao quản lý nhà ở sinh viên tại Thanh Hóa và đề nghị trả lời.

   

  Ngày 05.2.2013 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 540/QĐ-UBND thu hồi đất trong khu nhà ở sinh viên 13 tầng giao cho Cty Thanh Hóa (có thu phí, lệ phí và tiền sử dụng đất) để giao cho Cty Thanh Hóa 50 năm. Việc làm này chứa đựng nhiều uẩn khúc và làm tổn hại đến quyền lợi của Cty Vũ Tấn. (Phó chủ tịch UBND tỉnh phớt lờ đơn thư, báo chí thúc đẩy, hoàn tất sai phạm đưa vào sự việc đã rồi) Theo chủ trương Cty Thanh Hóa sẽ cổ phần hóa khi đủ điều kiện. Phải chăng để có cổ phần trong nhà ở 13 tầng thì phải chuẩn bị "vượt rào" từ hôm nay. (Quyết đinh sai phạm và trái thẩm quyền)

   

  Ngày 18.2.2013 UBND tỉnh Thanh Hóa  ban hành Quyết định 604/QĐ-UBND Giao tài sản NOSV13T CS3ĐHHĐ cho Cty Thanh Hóa (Quyết định sai phạm và trái thẩm quyền)

   

  Ngày 22.2.2013 Cty Vũ Tấn Khiếu nại quyết định 540/QĐ-UBND đến UBND tỉnh Thanh Hóa. (Lãnh đạo chưa có ý kiến)

   

  Ngày 12.6.2013 UBND tỉnh chỉ đạo Sở tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện quyết định giao đất cho Cty Thanh Hóa tại văn bản số: 4139/UBND-NN. UBND tỉnh yêu cầu phải báo cáo trước ngày 25.6.2013. (Phó chủ tịch UBND tỉnh phớt lờ đơn thư, báo chí thúc đẩy, hoàn tất sai phạm đưa vào sự việc đã rồi)

              CHỊU TRÁCH NHIỆM TỔNG HỢP:

           Lê Minh Vũ – Thanh Hóa (congtygiaoducvutan)

  Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 30/06/2013 08:07:45 SA Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 29/06/2013 08:17:47 CH Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 29/06/2013 08:03:55 CH

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  5068 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận