UBND tỉnh GIA LAI CÓ BAN HÀNH VĂN BẢN TRÁI LUẬT?

Chủ đề   RSS   
 • #436104 16/09/2016

  UBND tỉnh GIA LAI CÓ BAN HÀNH VĂN BẢN TRÁI LUẬT?

  chào các bạn. mình có chủ đề sau mong muốn các bạn cùng thảo luận xem  việc UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định Số: 24/2016/QĐ-UBND có đúng với quy định của pháp luật không nhé. nội dung như sau.

  ngày 16 tháng 5 năm 2016 UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, CHỐNG LẤN CHIẾM, TÁI LẤN CHIẾM HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TRÊN CÁC QUỐC LỘ, ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

   theo nội dung của quyết định nêu trên có nội dung như sau; tại điều 4 của quyết định có quy định.

  Điều 4. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ.

  Giới hạn hành lang an toàn đường bộ của các tuyến quốc lộ và hệ thống đường tỉnh trên địa bàn được thực hiện theo quy định tại Nghị định 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ.

  Đối với những đoạn tuyến được mở mới, tuyến tránh đô thị, những đoạn nắn chỉnh cục bộ, giới hạn hành lang bảo vệ đường bộ được quy định từ điều 15 đến điều 19, Nghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 11/2010/NĐ-CP) và khoản 2, khoản 3, điều 1, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 100/2013/NĐ-CP); điều 4, điều 5, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

  I. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ của các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh:

  1. Hệ thống Quốc lộ.

  a) Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh: Điểm đầu Km494 (Km1564 đường Hồ Chí Minh) thuộc địa phận huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, điểm cuối là Km608 (Km1668 đường Hồ Chí Minh) dài 104km, giới hạn hành lang an toàn đường bộ từ tim đường trở ra hai bên 25m.

  Theo như nội dung tại điều 4 của quyết định nêu trên thì UBND tỉnh Gia Lai căn cứ vào Nghị Định 203-HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ. theo Điều lệ đường bộ quy định tại Điều 7 quy định về giới hạn hành lang đường bộ quy định như sau;

  Điều 7.- Hành lang bảo vệ các công trình giao thông đường bộ quy định như sau:

  1. Đối với đường tỉnh từ mép chân mái đường đắp và từ mép đỉnh mái đường đào hoặc từ mép ngoài rãnh dọc hay rãnh đỉnh của đường trở ra hai bên, cụ thể.

  - Hệ thống đường quốc lộ là 20m.

  - Hệ thống đường tỉnh là 10m.

  Như vậy theo nghị định này thì giới hạn đường quốc lộ 14 từ năm 1982 là 20 mét tính từ mép chân đường đắp.
  Lúc này Nước ta chưa có Luật giao thông đường bộ mà chỉ có Điều lệ giao thông đường bộ. 

  Tuy nhiên hiện nay Chính Phủ đã có nghị định số 11/2010/NĐ-CP  và nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  theo nghị định này thì quy định giới hạn hành lang đường bộ như sau: 

  "Điều 15. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ

  Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quy định như sau:

  1. Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là:

  a) 17 mét đối với đường cấp I, cấp II;

  b) 13 mét đối với đường cấp III;

  c) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V;

  d) 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V.

  2. Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Đối với đường cao tốc ngoài đô thị:

  a) 17 mét, tính từ đất của đường bộ ra mỗi bên;

  b) 20 mét, tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với cầu cạn và hầm;

  c) Trường hợp đường cao tốc có đường bên, căn cứ vào cấp kỹ thuật của đường bên để xác định hành lang an toàn theo Khoản 1 Điều này nhưng không được nhỏ hơn giới hạn hành lang an toàn được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều này.

  Như vậy theo tiêu chuẩn đường bộ việt nam thì thì đường Quốc lộ 14 (đường HCM) sau khi mới được nâp cấp thuộc loại đường cấp III  Như vậy quy định của nghị định 11/2010/ND-CP thì giới hạn hành lang  tính từ đất của đường quốc lộ phải là 13 mét mới đúng. Việc UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định trên dựa bào nghị định 203-HĐBT từ năm 1982 để áp dụng cho lộ giới quốc lộ 14 như vậy theo tôi là hoàn toàn sai. Nghị định 203 được ban hành cách đây 24 năm, trong 24 năm qua đã có rất nhiều văn bản quy định về lộ giới đường bộ, tuy nhiên UBND tỉnh Gia Lai (và nhiều tỉnh Tây nguyên) vẫn áp dụng nghị định 203 năm 1982 đẻ tính lộ giới đường quốc lộ 14 là 25 mét tính từ tim đường.

  VIệc quy định lộ giới đường quốc lộ 14 là 25 mét đã ảnh hưởng rất nhiều tới quyền lợi của người dân. đặc biệt trong những năm vừa qua quốc lộ 14 (đường HCM) vừa mới được nâng cấp, mở rộng. có nhiều đoạn đường để nắn khúc cua nhà thầu thi công đã lấy vào phần đất của người dân (có nhà lấy vào hơn 20 mét đất). tuy nhiên những hộ dân bị ảnh hưởng lại không được bồi thường về đất vì phía UBND cho rằng phần đất bị lấy làm đường vẫn nằm trong lộ giới hành lang là 25 mét.  việc quy định lộ giới hành lang đường quốc lộ 14 là 25 mét tính từ tim đường như vậy thì người dân sẽ không được xây dựng trên phần đất lộ giới hành lang, trong thời buổi hiện nay quỹ đất xây dựng ngày càng hạn hẹp và giá trị đất ngày càng cao mà UBND tỉnh lại ban hành quyết định như vậy theo tôi là hoàn toàn không hợp lý.

  trên đây là một số nội dung mình mong muốn được ý kiến trao đổi cùng mọi người. 
   

  >> Giang Nguyễn Văn<<

  sđt: 0944722520

   
  2477 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận