DanLuat 2015

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng?

Chủ đề   RSS   
 • #311949 02/03/2014

  Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng?

  Kính thưa: Luật sư

  Công ty Cổ phần đại chúng có vốn điều lệ 60 tỷ VND, trong đó Nhà nước chiếm 45%. Quý IV/2013 Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 30 tỷ VND cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ quyền mua là 0,5 được Ủy ban CKNN cấp Giấy phép. Sau chào bán, Công ty đã báo cáo kết quả chào bán vốn điều lệ mới là 85,2 tỷ VND (có cổ đông mua và cũng có cổ đông không mua, được Ủy ban CKNN chấp thuận kết quả vào tháng 12/2013).

  Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ Vốn điều lệ tại kỳ kiểm toán tháng 3/2014 là 2,3.

  Cổ đông lớn (Nhà nước) yêu cầu HĐQT Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Thông tư số 130/2012/TT-BTC với tỷ lệ là 10% để trình Đại hội cổ đông vào tháng 4/2014 (dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng vào Quý II/2014) .

  Chúng tôi xin Luật sư tư vấn: Việc phát hành cổ phiếu thưởng như vậy thì tỷ lệ 10% theo vốn điều lệ cũ (60 tỷ) hay vốn điều lệ mới (85,2 tỷ)?

  Trân trọng cảm ơn!

  Xin cám ơn.

  Lê Huy Cần

  lehuycantbd@gmail.com

  Cập nhật bởi lehuycan ngày 02/03/2014 09:43:45 SA sửa lại
   
  2144 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #311987   02/03/2014

  Trân trọng cảm ơn Luật sư

   
  Báo quản trị |  
 • #313973   14/03/2014

  Công ty cổ phần đại chúng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn điều lệ từ 66 tỷ VND lên 90 tỷ VND. Kết thúc đợt chào bán vào tháng 11/2013, được Ủy ban CKNN chấp thuận.

  Xin hỏi Luật sư: Công ty có kết quả kiểm toán năm 2013 vào tháng 3/2013. Cổ tức trả 15%/năm 2013, thì số cổ phần mới phát hành có được hưởng đủ cả năm 2013 hay không?

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-