Tuổi tham gia BHXH bắt buộc

Chủ đề   RSS   
 • #114314 29/06/2011

  tridunglongan

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tuổi tham gia BHXH bắt buộc

  điều 6 Bộ luật lao động xác định người lao động là nguời ít nhất đủ 15 tuổi , có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động và  tại điểm a khỏan 1 điều 2 luật Bảo hiểm xã hội quy định : Người lao động tham gia  (bhxh ) bảo  hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt nam , làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên .
   Tại điểm a khỏan 1 điều 50 luật bảo hiểm xã hội quy định : Người lao động quy định tại các điểm a . . . khỏan 1 điều 2 của luật này có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu thuộc một trong các trường hợp sau : Nam đủ 60 tuổi , nữ đủ năm mươi lăm tuổi .
       Vậy khi người lao động đang làm việc đủ 60 tuổi ( nam ) hoặc 55 tuổi ( nữ ) nhưng không đủ 20 năm đóng BHXH thì có  phải đóng BHXH bắt buộc nửa không ? cơ sở quy định . Đề nghị các anh , chị cho ý kiến .
  Cập nhật bởi QuyetQuyen945 ngày 30/06/2011 06:25:31 SA
   
  42217 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #114396   29/06/2011

  phat_TGPL
  phat_TGPL

  Sơ sinh

  Ninh Thuận, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2011
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 52
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  chào A. trường hợp của anh hỏi, tôi xin có ý như sau: khi người lao động làm việc đủ 60 tuổi(nam) và 55 tuổi ( nữ) nhưng không đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc thì được hưởng BHXH một lần theo điểm a khoản 1 điều 55 luật BHXH và điều 30 nghi định 152/2006/NĐ - CP ngày 22/12/2006 nghị định hưởng dẫn một số điều luật BHXH

  " Điều 30. Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 Điều 55 và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

  1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

  b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

  c) Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

  d) Ra nước ngoài để định cư.

  2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

  3. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định này."
   
  Trân trọng chào anh!

  trợ giúp pháp lý !

  Email:phatnt70@yahoo.com.vn.

   
  Báo quản trị |  
 • #114404   29/06/2011

  BCTCtax
  BCTCtax
  Top 100
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/04/2011
  Tổng số bài viết (622)
  Số điểm: 6123
  Cảm ơn: 385
  Được cảm ơn 281 lần


  Theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006:

  Điều 70. Điều kiện hưởng lương hưu

  1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

  b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

  2. #00b0f0;">Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm. => Đây là câu trả lời cho câu hỏi của bạn nhé.

  Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu quá 5 năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều 70 thì không được đóng tiếp, mà người lao động được hưởng BHXH một lần (chi tiết tại Điều 73).

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BCTCtax vì bài viết hữu ích
  infohanh (20/06/2012)
 • #114552   30/06/2011

  tridunglongan
  tridunglongan

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Hai bạn trả lời cho câu hỏi tuổi tham gia BHXH chưa đúng ý tôi hỏi nhưng tôi rất cảm ơn hai bạn , ý tôi hỏi như sau :
   Khi người lao động hết tuổi lao động nam 60 tuổi , nữ 55 tuổi chưa đủ 20 năm đóng BHXH , nên không được hưởng chế độ hưu trí thuờng xuyên và người lao động vẩn tiếp tục làm việc với chủ sữ dụng lao động củ hoặc tìm việc làm ở chủ sữ dụng lao động khác thì có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo luật BHXH không ; nếu thuộc đối tượng bắt buộc đóng BHXH tiếp tục hoặc không thuộc đối tượng bắt buộc đóng BHXH thì căn cứ văn bản pháp luật nào ? Các bạn cho ý kiến
   
  Báo quản trị |  
 • #114592   30/06/2011

  BCTCtax
  BCTCtax
  Top 100
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/04/2011
  Tổng số bài viết (622)
  Số điểm: 6123
  Cảm ơn: 385
  Được cảm ơn 281 lần


  Ý kiến của tôi thế này

      Khi người lao động hết tuổi lao động nam 60 tuổi , nữ 55 tuổi chưa đủ 20 năm đóng BHXH ,người lao động vẩn tiếp tục làm việc tại công ty cũ hoặc đi làm ở công ty khác, thì vẫn  thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo luật BHXH nếu HĐLĐ từ 3 tháng trở lên, việc tham gia BHXH hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian HĐLĐ không phụ thuộc vào tuổi của NLĐ. Bạn xem Điều 2- Luật BHXH. 
      Và tại Điều 124 - Luật Lao Động khuyến khích việc ký hợp đồng lao động với người cao tuổi nếu hai bên có nhu cầu.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BCTCtax vì bài viết hữu ích
  thoahr (16/02/2012)
 • #195203   20/06/2012

  infohanh
  infohanh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn: bạn xem kỹ lại điều 70 khoản 2. Luật BHXH có ghi rõ:

  Điều 70. Điều kiện hưởng lương hưu

  1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

  b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

  2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm.

   

  Như vậy nếu thuộc mục này thì đóng tiếp cho đủ tuổi hưu. Ngoài ra nếu bạn sử dụng lao động cao tuổi thì bạn phải trả BHXH vào lương cho họ.

  Một vài ý kiến trao đổi.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #195319   21/06/2012

  peace19802
  peace19802

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo tôi, không nên đóng BHXH làm gì, vào thì dễ ra lại khó. Cùng lắm là 60 năm cuộc đời là xong.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #195322   21/06/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6841)
  Số điểm: 78966
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3752 lần


  peace19802 viết:

  Theo tôi, không nên đóng BHXH làm gì, vào thì dễ ra lại khó. Cùng lắm là 60 năm cuộc đời là xong.

   

  Nhiều khi không phải muốn là được đâu bạn. Bởi nó thòng thêm hai chữ "bắt buộc" ở sau lưng!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #238194   08/01/2013

  codua
  codua

  Male
  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:26/04/2010
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 190
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2 lần


  Các bạn trả lời chính xác nhưng lòng vòng, không đi vào đúng câu hỏi.

  Trường hợp của bạn là:

  - Người lao động đang làm việc đủ 60 tuổi ( nam ) hoặc 55 tuổi ( nữ ) nhưng không đủ 20 năm đóng BHXH và có HĐLĐ (hợp lệ và trên 3 tháng) thì vẫn không phải đóng BHXH BẮT BUỘC - Theo Điều 6 Bộ luật lao động và  tại điểm a khỏan 1 điều 2 luật Bảo hiểm xã hội.

  - Nếu số năm đóng BHXH dưới 15 năm thì nhận BH 1 lần, nếu có HĐLĐ trong những năm tiếp theo thì người SDLĐ trả số tiền BH vào lương.

  - Nếu số năm đóng BHXH trên 15 năm (thiếu dưới 5 năm) thì sẽ có 2 lựa chọn (điều 70):

  1. Tiếp tục đóng BHXH (TỰ NGUYỆN) cho những năm còn thiếu để khi đủ thì được hưởng lương hưu.

  2. Nhận BH 1 lần và nếu đi làm thì được trả tiền BH vào lương.

   

  Cập nhật bởi codua ngày 08/01/2013 12:28:09 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #238795   10/01/2013

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 8

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1601)
  Số điểm: 11495
  Cảm ơn: 163
  Được cảm ơn 802 lần


  Chào các bạn.

   Để trả lời đúng ý bạn tridunglogan hỏi, tôi chưa thấy Luật quy định rõ ràng vấn đề này. Nhưng theo tôi, suy luận từ các chi tiết mà Luật quy định thì người đủ 60 tuổi (nam) và 55 tuổi (nữ) nếu chưa đóng đủ 20 năm BHXH mà vẫn còn ký HĐLĐ với người sử dụng lao động thì nên vẫn phải đóng BHXH bắt buộc. Bởi vì:

  Như các bạn đã trích dẫn, có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên là phải đóng BHXH bắt buộc. Mặt khác BHXH bắt buộc bao gồm ốm đau, tai nạn lao động, tử tuất, hưu trí. Một người đang còn làm việc theo HĐLĐ thì đột xuất có thể không may bị ốm đau, tai nạn bất cứ lúc nào, vậy có đóng thì mới được hưởng chế độ do BHXH chi trả. 

  Nếu người đó không đóng BHXH bắt buộc mà đóng BH tự nguyện, thì người sử dụng lao động phải chi trả vào lương cho người lao động đó 21%. Nhưng nếu xảy ra tai nạn thì người lao động đó không được hưởng quyền lợi gì từ BHXH cả (ngoài chi phí chữa trị do người sử dụng lao động chi trả).

  Còn vấn đề Luật quy định đóng tự nguyện là để áp dụng cho người hết tuổi lao động và nghỉ không làm việc nữa, nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH theo quy định để hưởng hưu trí (từ 15 năm trở lên đén dưới 20 năm) thì được đóng theo hình thức BH tự nguyện để đến khi đủ 20 năm đóng BHXH thì hưởng lương hưu.

  Vài ý suy luận tham gia cùng các bạn.


  Tăng cường trao đổi để học hỏi củng cố thêm kiến thức cho mình.

  Cập nhật bởi RIA1 ngày 10/01/2013 10:43:33 CH Cập nhật bởi RIA1 ngày 10/01/2013 10:40:38 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  codua (10/01/2013)
 • #238801   10/01/2013

  codua
  codua

  Male
  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:26/04/2010
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 190
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2 lần


  RIA1 viết:

  Chào các bạn.

   Để trả lời đúng ý bạn tridunglogan hỏi, tôi chưa thấy Luật quy định rõ ràng vấn đề này. Nhưng theo tôi, suy luận từ các chi tiết mà Luật quy định thì người đủ 60 tuổi (nam) và 55 tuổi (nữ) nếu chưa đóng đủ 20 năm BHXH mà vẫn còn ký HĐLĐ với người sử dụng lao động thì nên vẫn phải đóng BHXH bắt buộc.

  Tự nguyện tức là thích thì đóng, không thích thì thôi.

  Bắt buộc thì là bắt buộc không kể ý thích, không có chuyên "nên" hay "không nên".

  Theo luật là không những không bắt buộc mà còn chỉ cho phép đóng khi năm đóng BH còn thiếu dưới 5 năm (Nếu thiếu trên 5 năm thì không cho phép đóng tiếp) và không được ký HĐLĐ trên 12 tháng.

   
  Báo quản trị |  
 • #238826   11/01/2013

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 8

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1601)
  Số điểm: 11495
  Cảm ơn: 163
  Được cảm ơn 802 lần


  codua viết:

  Tự nguyện tức là thích thì đóng, không thích thì thôi.

  Bắt buộc thì là bắt buộc không kể ý thích, không có chuyên "nên" hay "không nên".

  Theo luật là không những không bắt buộc mà còn chỉ cho phép đóng khi năm đóng BH còn thiếu dưới 5 năm (Nếu thiếu trên 5 năm thì không cho phép đóng tiếp) và không được ký HĐLĐ trên 12 tháng.

  Bạn đọc lại bài viết của tôi xem, có nằm ngoài ý này đâu.

  Tôi dùng từ nên ở đây bởi vì Luật không quy định rõ ràng trường hợp này. Nhưng suy luận từ các quy định (trong đó có điều luật mà bạn đã trích dẫn) thì người LĐ đó đóng theo loại hình bắt buộc là hợp lý (đã lý giải ở bài trước).

  Các bạn khác cho ý kiến nhé.

   
  Báo quản trị |