tư vấn về thuế suất thuế TNDN

Chủ đề   RSS   
 • #306610 14/01/2014

  minhgiangpham

  Female
  Sơ sinh

  Sơn La, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  tư vấn về thuế suất thuế TNDN

  Công ty e có doanh thu hàng năm 1,2 tỷ đồng. vậy trong năm 2013, khi quyết toán thuế tndn thì thuế suất sẽ được tính như thế nào ?

  Mong luật sư tư vấn và giúp đỡ

   
  4731 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #307593   20/01/2014

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4330 lần


  Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và Luật sửa đổi bổ sung 2013 thì trường hợp trên sẽ áp dụng thuế suất 20%.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  minhgiangpham (21/01/2014)
 • #307634   20/01/2014

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 413 lần
  Moderator

  minhgiangpham viết:

  Công ty e có doanh thu hàng năm 1,2 tỷ đồng. vậy trong năm 2013, khi quyết toán thuế tndn thì thuế suất sẽ được tính như thế nào ?

  Mong luật sư tư vấn và giúp đỡ

  Mình trích dẫn thêm một số văn bản liên quan đến vấn đề này để bạn hiểu rõ như sau:

   

  Căn cứ công văn 8336/BTC-CST ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2013:

  2. Tổ chức thực hiện và thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện:

  c) Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu củanăm trước liền kề.

  Thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

  - Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

  - Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

  - Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

   

  Căn cứ thông tư 141/2013/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013:

  Điều 1. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

  Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

  3. Nguyên tắc xác định:

  c) Xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013:

  - Trường hợp doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 thì áp dụng thuế suất 20% theo thực tế doanh nghiệp hạch toán được kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

  - Trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 được xác định trên cơ sở số thu nhập được áp dụng thuế suất 20% phát sinh bình quân trong các tháng nhân (×) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh tính từ ngày 01/7/2013 đến hết năm tài chính đó và được xác định theo công thức sau:

  Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính.

  =

  Tổng thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% phát sinh trong năm tài chính

  x

  Số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính

  Tổng số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/7/2013.

   

  Vậy, việc kê khai thuế TNDN theo thuế suất 20% đối với doanh thu dưới 20 tỷ đồng /năm, hoặc không vượt quá 1,67 tỷ đồng bình quân/tháng, chính thức bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/07/2013. Trong năm 2013 có nhiều chính sách luật hướng dẫn thay đổi, do vậy chúng ta phải chờ đợi công văn hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện quyết toán thuế năm 2013 bạn nhé.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bluesky1984 vì bài viết hữu ích
  phamthanhhuu (21/01/2014)