Tư vấn về Luật Lao động

Chủ đề   RSS   
 • #407548 23/11/2015

  Namanh95

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tư vấn về Luật Lao động

  Bố em nhập ngũ 10/1976. Tháng 5/19581 Xuất ngũ ( Chuyển Ngành ) về nhà máy X tại Hà Nội.

  + Tháng 10/1985 chuyển công tác sang công ty Y tháng 6/1987 được công ty Y cử đi lao động tại liên xô cũ tớ tháng 12/1991 . Hoàn thành nhiệm vụ về nước. Công ty cũ ( công ty Y ) không bố trí được việc làm , bố em nghỉ chờ việc từ đó . Tơuis năm 1998 Làm hợp đồng cho 1 cơ quan hành chính sự nghiệp tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Năm 2001 bố E được cấp sổ Lao Động tại cơ quan trên . Luật Sư cho em hỏi Thời gian công tác của Bố em làm từ 10/1976 đến năm 2000 có được cộng nối vào sổ LdD để tính hưởng BHXH khi về hưu hay không ( Quá trình làm việc trên bố E chưa được trợ cấp gì với mọi hình thức ) Có xác nhận của các cơ quan nơi Bố em đã công tác, đơn vị hay cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết việc này

  Em xin cảm ơn ạ !!

   
  3000 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #448680   03/03/2017

  Chào bạn!

  Dựa vào những thông tin mà bạn cung cấp, tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

  Thời gian bố bạn công tác từ tháng 10/1976  được chia thành các giai đoạn như sau:

  1.Thời gian từ tháng 10/1976 đến tháng 5/1981

  Khoản 7 Điều 1 Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân quy định như sau:

  “7. Bổ sung Khoản 9 a vào Phần C Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH như sau:

   “9 a. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh tế cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác (gọi chung là đơn vị; bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội sau đó chuyển sang các đơn vị trong và ngoài Nhà nước) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội, Công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.”

  Trong lời trình bày của bạn, bố bạn đi bộ đội từ 10/1976 đến 5/19581, sau đó trở lại làm công nhân tại nhà máy X, tức là thuộc trường hợp quân nhân xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan nhà nước và không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, hoàn toàn có thể áp dụng quy định trên cho trường hợp của bố bạn, cụ thể như sau: Bố bạn soạn thảo một văn bản nêu rõ nội dung mong muốn cộng nối thời gian công tác trong quân đội trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính bảo hiểm xã hội, bố bạn cũng cần lưu ý nên trích dẫn rõ căn cứ pháp lý để đưa vào trong nội dung văn bản.

  2. Thời gian từ tháng 10/1985 đến tháng 12/1991

  Việc tính thời gian công tác đối với người lao động đi hợp tác lao động trước ngày 1/1/1995 để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất được quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

  “4. Người lao động thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn đã xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước nhưng không đúng hạn hoặc về nước đúng thời hạn nhưng đơn vị cũ không bố trí, sắp xếp được việc làm và đối tượng lao động xã hội được cử đi hợp tác lao động sau khi về nước tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được xem xét, giải quyết như sau:

  a) Thời gian làm việc trong nước trước khi đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài và thời gian ở nước ngoài trong thời hạn cho phép trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ hoặc bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

  Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

  b) Thời gian làm việc từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở đi, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc trợ cấp phục viên, xuất ngũ thì được tính hưởng bảo hiểm xã hội.

  5. Đối tượng là lao động xã hội được cử đi hợp tác lao động sau khi về nước tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

  Trường hợp học sinh học nghề chuyển sang hợp tác lao động theo Hiệp định Chính phủ thì thời gian học nghề không được tính là thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội.”

  Trường hợp của bố bạn do chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần hoặc BHXH một lần thì thời gian đi hợp tác lao động ở nước ngoài được tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

  Thành phần hồ sơ đề nghị tính thời gian đi hợp tác lao động với thời gian tham gia BHXH bắt buộc sau này thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 35, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

  3.Thời gian từ năm 1991 đến năm 1998

  Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

  Thực hiện quy định trên, trường hợp của bố bạn, trong khoảng thời gian chờ việc công ty không trả lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, thời gian này không được cộng nối thời gian đóng BHXH

  4. Thời gian từ năm 1998 đến nay

  Trong thời gian này, do bố bạn làm hợp đồng cho 1 cơ quan hành chính sự nghiệp tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội nên thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo  Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”

  Do đó, thời gian từ năm 1998 đến năm 2000sẽ được ghi nhận trong sổ lao động của bố bạn.

   Hiện tại, do các thông tin mà bạn cung cấp còn hạn chế, nên tôi chỉ có thể trả lời sơ bộ cho bạn như vậy. Để có được câu trả lời chính xác hơn bạn nên liên hệ trực tiếp với luật sư để cung cấp thêm những thông tin cụ thể, cũng như trao đổi để tìm ra phương án tốt nhất.

  Chuyên viên tư vấn Nguyễn Hà Tường Vân

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |