Tư vấn về luật đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #226477 14/11/2012

  Tư vấn về luật đất đai

  Xin nhờ tư vấn: Người không đủ năng lực hành vi dân sự có được đứng tên trong giấy chứng nhận QSD đất không?

  Các qui định cụ thểcủa pháp luật về vấn đề này NTN?

   
  2707 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận