Tư vấn về bồi thường giải tỏa đất

Chủ đề   RSS   
 • #230007 29/11/2012

  tquangthanh

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tư vấn về bồi thường giải tỏa đất

  Năm 2008 bà A đứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 28, diện tích 320m2, tiếp giáp Quốc lộ 1A.

  Năm 2009 nhà nước có chủ trương mở rộng Quốc lộ 1A, chủ trương ai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường. Phần đất của bà A thửa 28 phía trước tiếp giáp Quốc lộ, bà sử dụng nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( lộ giới), nên khi giải tỏa kê biên bà đứng tên trong biên bản kê biên, nhưng không thiệt hại về đất và không được bồi thường.

  Năm 2010, bà A chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa 28, diện tích 320m2 cho ông B và ông B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 28, diện tích 320m2.

  Năm 2011, nhà nước thay đổi chủ trương như sau: phần đất giải tỏa ( lộ giới), nếu hộ nào được cấp giấy quyền sử dụng đất thì được bồi thường, chưa được cấp giấy quyền sử dụng đất thì được hỗ trợ.

  Căn cứ chủ trương, Trung tâm phát triển Quỹ đất giải quyết cho ông B được hỗ trợ vì người được cấp giấy chứng nhận QSDĐ,  phía trước lô đất mặc dù không được cấp giấy nhưng khi có chủ trương hỗ trợ thì đương nhiên người đó được hưởng. Bà A khiếu nại phần hỗ trợ thuộc về của bà vì bà chuyển nhượng đất cho ông B từ vạch giải tỏa trở vào.

  Xin hỏi: Trường hợp trên giải quyết cho ai được hưởng phần hỗ trợ là đúng. Căn cứ pháp lý để giải quyết trường hợp trên

  Xin cám ơn

   
  3887 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #230136   30/11/2012

  tquangthanh
  tquangthanh

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Năm 2008 bà A được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 28, tờ bản đồ 2-17a, diện tích 320m2 tiếp giáp Quốc lộ 1A, thành phố Tân An, Long An.

  Năm 2009 nhà nước có chủ trương mở rộng Quốc lộ 1A, phần mở rộng có đi ngang qua phần đất của bà A, khi kê biên thì bà A không bị thiệt hại về đất vì phần giải tỏa thuộc lộ giới không có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà A, nên không được bồi thường hỗ trợ.

  Năm 2010, bà A chuyển quyền sử dụng đất cho ông B trọn thửa với diện tích 320m2 thửa 28, tờ bản đồ 2-17a, Bà A và ông B đã làm thủ tục xong. Ông B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Năm 2011, nhà nước thay đổi chủ trương: Phần đất phía trước tiếp giáp Quốc lộ nếu ai được cấp giấy thì bồi thường, nếu ai chưa được cấp giấy thì được hỗ trợ (chủ trương mới không tách rời chủ trương trước đó).

  Bồi thường: Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố lập phương án hỗ trợ cho ông B thì bà A khiếu nại cho rằng số tiền hỗ trợ bà được hưởng vì bà chỉ chuyển nhượng phần đất từ ranh giải phóng mặt bằng trở vào.

  Xin hỏi: Như vậy giải quyết cho ai được hỗ trợ là đúng. Căn cứ pháp lý nào.

  (nói thêm trước khi chuyển quyền cho ông B, bà A cũng không được cấp giấy phần đất bị giải tỏa)

   
  Báo quản trị |