DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tôi là người lao động được thuê làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên, Hội đồng thành viên có 2 người, trong đó một thành viên là người đại diện phần vốn nhà nước nắm giữ 82% vốn điều lệ, thành viên thứ hai là người đại diện cho công ty tư nhân nắm giữ 18% vốn điều lệ, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp (mua bán hàng hóa là sản phẩm gỗ củi rừng trồng). Trong quy chế bán hàng của Công ty có một số nội dung sau:

Điều 4. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thành viên

- Phê duyệt giá bán đối với từng đợt, từng gói hàng, từng loại sản phẩm hàng hóa của Công ty (sản phẩm gỗ, củi rừng trồng) để Giám đốc tổ chức bán hàng theo Kế hoạch của Công ty.

- Quản lý, giám sát công tác bán hàng theo quy định.

          Điều 5. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc

          - Thành lập Hội đồng xây dựng và xác định giá bán (giá bán cây đứng) đối với từng đợt, từng gói hàng, từng loại sản phẩm hàng hóa của Công ty, trình HĐTV Phê duyệt trước khi bán hàng.

          - Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bán hàng theo thẩm quyền và theo quy định của quy chế này.

          Điều 6. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng

- Kế toán trưởng là người được Giám đốc giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác tổ chức bán hàng (tiêu thụ sản phẩm gỗ, củi rừng trồng) của Công ty.

+ Tham mưu giúp Giám đốc xác định số lượng gói hàng và lập biên bản xác định giá bán (giá bán cây đứng) đối với từng đợt, từng gói hàng, từng loại sản phẩm hàng hóa của Công ty.

+ Thông báo và niêm yết công khai từng gói hàng, từng loại sản phẩm hàng hóa, giá bán cây đứng cho từng loại sản phẩm đã được HĐTV phê duyệt, cung cấp hồ sơ lô hàng cho khách hàng có nhu cầu đi xem hàng.

+ Mở sổ để khách hàng đăng ký mua hàng, tổ chức thu tiền đặt cọc theo hồ sơ lô hàng mà người đó đã đăng ký mua.

+ Tham mưu giúp giúp đốc xây dựng dự thảo Hợp đồng mua, bán hàng (nội dung Hợp đồng phải quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên, hình thức bán hàng, số lượng, chất lượng, quy cách, giá bán, phương thức thanh toán, địa điểm giao, nhận hàng và thời gian thực hiện hợp đồng ...) trình Giám đốc xem xét, quyết định.

+ Tổ chức thực hiện công tác bán hàng của Công ty theo thẩm quyền: Thông báo bán hàng, nhận đơn đăng ký mua hàng, thu tiền đặt cọc, thu tiền bán hàng, bàn giao hàng, xuất hóa đơn bán hàng .. cho khách hàng theo quy định. Kiểm tra, giám sát trong quá trình bán hàng, nghiệm thu đóng cửa rừng và thanh lý hợp đồng.

+  Tham mưu, giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình bán hàng.

Điều 9. Giá bán, tiền đặt cọc và phương thức thanh toán

- Giá bán: Do Công ty xác định cụ thể cho từng đợt bán hàng, từng gói hàng, từng loại sản phẩm theo giá thị trường tại thời điểm.

- Tiền đặt cọc (để đảm bảo việc thực hiện ký kết hợp đồng): bằng 5% giá trị gói hàng.

Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tiền đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tiền đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc số tiền gấp hai lần số tiền đã đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: khách hàng thanh toán đủ tiền mua hàng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Điều 10. Khách hàng

          - Khách hàng: là tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, có tham gia mua hàng là sản phẩm gỗ, củi rừng trồng của Công ty.

          + Nếu là tổ chức: có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật.

          + Nếu là cá nhân: là công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Những đối tượng sau đây không được tham gia mua hàng của Công ty

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Vậy Luật sư cho Tôi hỏi:

  1. Các nội dung trong các điều trên có vi phạm pháp luật không.
  2. Gia đình tôi có cơ sở hoạt động kinh doanh chế biến lâm sản do vợ Tôi làm chủ hộ KD cá thể đã nhiều năm. Nay vợ tôi muốn mua hàng của Công ty có được không; có vi phạm các qui định của pháp luật không, nhất là Luật phòng chống tham nhũng.

Tôi xin chân thành cảm ơn;

  •  909
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…