Tư vấn kế toán công đoàn

Chủ đề   RSS   
  • #457857 17/06/2017

    Tư vấn kế toán công đoàn

    Xin chào, bạn vui lòng hướng dẫn bút toán khi cấp 67% kinh phí công đoàn cho cơ sở nhưng LDLD thi xã cấp bù trừ lại 20% chi phí QLHC va PT ( được giảm trừ theo NQ 9C của TLD . Cảm ơn bạn

     
    1672 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận