Tư vẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #368147 19/01/2015

  giangdao2310

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/09/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 0 lần


  Tư vẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp

  Chào Luật sư!

  Tôi đang trong quá trình thành lập doanh nghiệp và muốn Luật sư tư vấn.

  Các ngành nghề mà tôi định đăng ký kinh doanh dưới đây, tôi không biết những ngành nghề nào là có điều kiện.Mong luật sư chỉ cho tôi.

  Chân thành cảm ơn Luật sư!

  C

   

   

   

   

  CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

   

  26

   

   

   

  Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

   

   

  261

  2610

  26100

  Sản xuất linh kiện điện tử

   

   

  262

  2620

  26200

  Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

   

   

  263

  2630

  26300

  Sản xuất thiết bị truyền thông

   

   

  264

  2640

  26400

  Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

   

   

  265

   

   

  Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ

   

   

   

  2651

  26510

  Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

   

   

   

  2652

  26520

  Sản xuất đồng hồ

   

  27

   

   

   

  Sản xuất thiết bị điện

   

   

  271

  2710

   

  Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

   

   

   

   

  27101

  Sản xuất mô tơ, máy phát

   

   

   

   

  27102

  Sản xuất  biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

   

   

  273

   

   

  Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

   

   

   

  2731

  27310

  Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học

   

   

   

  2732

  27320

  Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

   

   

   

  2733

  27330

  Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

   

   

  274

  2740

  27400

  Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

   

   

  275

  2750

  27500

  Sản xuất đồ điện dân dụng

   

   

  279

  2790

  27900

  Sản xuất thiết bị điện khác

   

  28

   

   

   

  Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

   

   

  281

   

   

  Sản xuất máy thông dụng

   

   

   

  2811

  28110

  Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

   

   

   

  2813

  28130

  Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

   

   

   

  2814

  28140

  Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động

   

   

   

  2817

  28170

  Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

   

   

   

  2818

  28180

  Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng  mô tơ hoặc khí nén

   

   

   

  2819

  28190

  Sản xuất máy thông dụng khác

   

   

  282

   

   

  Sản xuất máy chuyên dụng

   

   

   

  2829

   

  Sản xuất máy chuyên dụng khác

   

   

   

   

  28291

  Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

   

   

   

   

  28299

  Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

   

  29

   

   

   

  Sản xuất xe có động cơ

   

   

  291

  2910

  29100

  Sản xuất xe có động cơ

   

   

  292

  2920

  29200

  Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc

   

   

  293

  2930

  29300

  Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

   

   

  309

   

   

  Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu

   

   

   

  3091

  30910

  Sản xuất mô tô, xe máy

   

   

   

  3092

  30920

  Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

   

   

   

  3099

  30990

  Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

   

  31

  310

  3100

   

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

   

   

   

   

  31001

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

   

   

   

   

  31009

  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

   

  32

   

   

   

  Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

   

   

  321

   

   

  Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan

   

   

   

  3211

  32110

  Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

   

   

   

  3212

  32120

  Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan

   

   

  324

  3240

  32400

  Sản xuất đồ chơi, trò chơi

   

   

  329

  3290

  32900

  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

   

  33

   

   

   

  Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

   

   

  331

   

   

  Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn

   

   

   

  3311

  33110

  Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

   

   

   

  3312

  33120

  Sửa chữa máy móc, thiết bị

   

   

   

  3313

  33130

  Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

   

   

   

  3314

  33140

  Sửa chữa thiết bị điện

   

   

   

  3315

  33150

  Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có động cơ khác)

   

   

   

  3319

  33190

  Sửa chữa thiết bị khác

   

   

  332

  3320

  33200

  Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

  D

   

   

   

   

  SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

   

   

  352

  3520

  35200

  Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

   

   

  353

  3530

   

  Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

   

   

   

   

  35301

  Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

   

   

   

   

  35302

  Sản xuất nước đá

  G

   

   

   

   

  BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

   

  45

   

   

   

  Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

   

   

  451

   

   

  Bán ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

  4511

   

  Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

   

  45111

  Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

   

   

   

   

  45119

  Bán buôn xe có động cơ khác

   

   

   

  4512

  45120

  Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

   

   

   

  4513

   

  Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

   

  45131

  Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

   

   

   

   

  45139

  Đại lý xe có động cơ khác

   

   

  452

  4520

  45200

  Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

   

   

  453

  4530

   

  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

   

  45301

  Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

   

   

   

   

  45302

  Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

   

   

   

   

  45303

  Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

   

   

  454

   

   

  Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

   

  4541

   

  Bán mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45411

  Bán buôn mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45412

  Bán lẻ mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45413

  Đại lý mô tô, xe máy

   

   

   

  4542

  45420

  Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

   

   

   

  4543

   

  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45431

  Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45432

  Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

   

   

  45433

  Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

   

   

  462

  4620

   

  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

   

   

   

   

  46201

  Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

   

   

   

   

  46202

  Bán buôn hoa và cây

   

   

   

   

  46203

  Bán buôn động vật sống

   

   

   

   

  46204

  Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản

   

   

   

   

  46209

  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

   

   

  463

   

   

  Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

   

   

   

  4631

  46310

  Bán buôn gạo

   

   

   

  4632

   

  Bán buôn thực phẩm

   

   

   

   

  46321

  Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

   

   

   

   

  46322

  Bán buôn thủy sản

   

   

   

   

  46323

  Bán buôn rau, quả

   

   

   

   

  46324

  Bán buôn cà phê

   

   

   

   

  46325

  Bán buôn chè

   

   

   

   

  46326

  Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

   

   

   

   

  46329

  Bán buôn thực phẩm khác

   

   

   

  4633

   

  Bán buôn đồ uống

   

   

   

   

  46332

  Bán buôn đồ uống không có cồn

   

   

   

  4634

  46340

  Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

   

   

  464

   

   

  Bán buôn đồ dùng gia đình

   

   

   

  4641

   

  Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

   

   

   

   

  46411

  Bán buôn vải

   

   

   

   

  46412

  Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

   

   

   

   

  46413

  Bán buôn hàng may mặc

   

   

   

   

  46414

  Bán buôn giày dép

   

   

   

  4649

   

  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

   

   

   

   

  46491

  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

   

   

   

   

  46493

  Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

   

   

   

   

  46494

  Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

   

   

   

   

  46495

  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

   

   

   

   

  46496

  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

   

   

   

   

  46497

  Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

   

   

   

   

  46498

  Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

   

   

   

   

  46499

  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

   

   

  465

   

   

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

   

   

   

  4651

  46510

  Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

   

   

   

  4652

  46520

  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

   

   

   

  4653

  46530

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

   

   

   

  4659

   

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

   

   

   

   

  46591

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

   

   

   

   

  46592

  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

   

   

   

   

  46593

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

   

   

   

   

  46594

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

   

   

   

   

  46595

  Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

   

   

   

   

  46599

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

   

   

  466

   

   

  Bán buôn chuyên doanh khác

   

   

   

  4661

   

  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

   

   

   

   

  46611

  Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

   

   

   

   

  46612

  Bán buôn dầu thô

   

   

   

   

  46613

  Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

   

   

   

   

  46614

  Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

   

   

   

  4662

   

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại

   

   

   

   

  46621

  Bán buôn quặng kim loại

   

   

   

   

  46622

  Bán buôn sắt, thép

   

   

   

   

  46623

  Bán buôn kim loại khác

   

   

   

   

  46624

  Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

   

   

   

  4663

   

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

   

   

   

   

  46631

  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

   

   

   

   

  46632

  Bán buôn xi măng

   

   

   

   

  46633

  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

   

   

   

   

  46634

  Bán buôn kính xây dựng

   

   

   

   

  46635

  Bán buôn sơn, vécni

   

   

   

   

  46636

  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

   

   

   

   

  46637

  Bán buôn đồ ngũ kim

   

   

   

   

  46639

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

   

   

   

   

  46694

  Bán buôn cao su

   

   

   

   

  46695

  Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

   

   

   

   

  46696

  Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

   

   

   

   

  46697

  Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

   

   

   

   

  46699

  Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

   

   

  469

  4690

  46900

  Bán buôn tổng hợp

   

  47

   

   

   

  Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

   

   

  471

   

   

  Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

   

   

   

  4711

  47110

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

   

   

   

  4719

   

  Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

   

   

   

   

  47191

  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

   

   

   

   

  47199

  Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

   

   

  472

   

   

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4721

  47210

  Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4722

   

  Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47221

  Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47222

  Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47223

  Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47224

  Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47229

  Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4723

  47230

  Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4724

  47240

  Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  473

  4730

  47300

  Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  474

   

   

  Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4741

   

  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47411

  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47412

  Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4742

  47420

  Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  475

   

   

  Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4751

   

  Bán lẻ vải, len,  sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47511

  Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47519

  Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4752

   

  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47521

  Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47522

  Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47523

  Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47524

  Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47525

  Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47529

  Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4753

  47530

  Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4759

   

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47591

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47592

  Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47593

  Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47594

  Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47599

  Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  476

   

   

  Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4761

  47610

  Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4762

  47620

  Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4763

  47630

  Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4764

  47640

  Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  477

   

   

  Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4771

   

  Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47711

  Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47712

  Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47713

  Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4772

   

  Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47722

  Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4773

   

  Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47731

  Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47732

  Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47733

  Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47734

  Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47735

  Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47736

  Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47737

  Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47738

  Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47739

  Bán lẻ hàng hóa khác mới  chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

  4774

   

  Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47741

  Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

   

   

  47749

  Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

   

   

  478

   

   

  Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ

   

   

   

  4781

   

  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47811

  Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47812

  Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47813

  Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47814

  Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

  4782

   

  Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47821

  Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47822

  Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47823

  Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

  4789

   

  Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47891

  Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47892

  Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47893

  Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

   

   

   

   

  47899

  Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ

   

   

  479

   

   

  Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)

   

   

   

  4791

  47910

  Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

   

   

   

  4799

  47990

  Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

  N

   

   

   

   

  HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

   

  77

   

   

   

  Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

   

   

  771

  7710

   

  Cho thuê xe có động cơ

   

   

   

   

  77101

  Cho thuê ôtô

   

   

   

   

  77109

  Cho thuê xe có động cơ khác

   

   

  772

   

   

  Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình

   

   

   

  7721

  77210

  Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

   

   

   

  7722

  77220

  Cho thuê băng, đĩa video

   

   

   

  7729

  77290

  Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

   

   

  773

  7730

   

  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

   

   

   

   

  77301

  Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

   

   

   

   

  77302

  Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng

   

   

   

   

  77303

  Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

   

   

   

   

  77309

  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

   

  95

   

   

   

  Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

   

   

  951

   

   

  Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc

   

   

   

  9511

  95110

  Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

   

   

   

  9512

  95120

  Sửa chữa thiết bị liên lạc

   

   

  952

   

   

  Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình

   

   

   

  9521

  95210

  Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

   

   

   

  9522

  95220

  Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

   

   

   

  9523

  95230

  Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

   

   

   

  9524

  95240

  Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự

   

   

   

  9529

  95290

  Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác

   

   
  3487 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #368268   20/01/2015

  LUATSUNGUYEN
  LUATSUNGUYEN
  Top 25
  Male
  Lớp 10

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/01/2011
  Tổng số bài viết (2124)
  Số điểm: 14426
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 737 lần


  Chào bạn, về ngành nghề kinh doanh có điều kiện mời bạn tham khảo Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy đinh chi tiết  Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện bạn nhé.

  Trân trọng.

  Luật sư: NGUYỄN VĂN NGUYÊN

  CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  http://dichvutuvanluat.com - http://dichvuluatsu247.com

  Hotline: 0987.756.263/0947.347.268

  ĐT: 04.8585 7869

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LUATSUNGUYEN vì bài viết hữu ích
  giangdao2310 (22/01/2015)
 • #368318   20/01/2015

  luatthudoHN
  luatthudoHN

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2014
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 350
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 12 lần


  Chào Bạn!

  Ngành nghề có điều kiện là ngành nghề 4772 ( Bán lẻ thuốc).

  Trân trọng!

  Công ty Luật Thủ đô, Tầng 3, số 162 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

  Hotline: 04.66.700.505

  Chuyên viên tư vấn trực tuyến: Việt Anh - 0979.155.796; Hà Giang - 0984.185.731

  Email: luatthudohn@gmail.com Website: luatthudo.vn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatthudoHN vì bài viết hữu ích
  giangdao2310 (22/01/2015)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: NGUYỄN VĂN NGUYÊN - CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hotline: 0987.756.263/0947.347.268 - ĐT: 04.8585 7869