DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ năm 2021, tiền thưởng tết của giáo viên bằng 10% tổng quỹ tiền lương của năm

tiền thưởng giáo viên

Tiền thưởng tết của giáo viên

Trong những ngày cuối năm 2020 thì câu chuyện thưởng tết là được nhắc đến với bao nỗi niềm của đội ngũ giáo viên. Vẫn như nhiều năm, cùng công tác trong ngành, người được thưởng vài chục triệu, có nơi lại chẳng có gì?

Để giáo viên sau một năm làm việc vất vả đều nhận được chút động viên khi tết về thì Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 21/5/2018.

Cụ thể, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Để thực hiện mục tiêu này thì một trong những nội dung cải cách quan trọng là thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bên cạnh đó, theo tinh thần của Nghị quyết này sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

- Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

Cụ thể thể Nghị quyết 27 thì tại Điều 76 Luật giáo dục 2019 quy định về tiền lương của giáo viên thì Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, theo Nghị quyết 27 có nhiều chính sách cải cách về tiền lương và tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ giáo viên nói riêng.  Với quỹ tiền thưởng này các sở giáo dục sẽ chi thưởng cho công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời có điều kiện để chăm lo đến đời sống của giáo viên cũng như việc thưởng cho giáo viên để động viên, khích lệ tinh thần đối với đội ngũ giáo viên.

  •  1745
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…