Từ chối nhận việc, có được trợ cấp thất nghiệp nữa không?

Chủ đề   RSS   
 • #530822 15/10/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 7351
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 435 lần


  Từ chối nhận việc, có được trợ cấp thất nghiệp nữa không?

   

  Theo quy định, trong thời gian hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm thì người lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Cụ thể, người lao động muốn tư vấn, giới thiệu việc làm thì cần thực hiện theo trình tự thủ tục theo Điều 5 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

  - Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc làm).

  - Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

  - Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này để người lao động tham gia dự tuyển lao động.

  - Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động.

  Như vậy, người lao động sau khi nộp phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Vậy, trong trường hợp người lao động từ chối việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu thì có tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? 

  Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần chia 02 trường hợp sau:

  - Trường hợp 1: Từ chối việc làm không có lý do chính đáng

  Tại điểm đ khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có quy định:

  “1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

  đ) Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

  Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

  - Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của người lao động đã được đào tạo;

  - Việc làm mà người lao động đó đã từng làm.

  …”

  Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì các trường hợp từ chối việc làm không có lý do chính đáng bao gồm:

  + Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo của người lao động nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

  + Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm mà người lao động đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

  + Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển.

  Từ các căn cứ trên, chúng ta kết luận rằng nếu người hưởng trợ cấp trong thời gian nhận tiền trợ cấp thất nghiệp mà có 02 lần từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu không có lý do chính đáng thì sẽ bị chấm dứt hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Hơn nữa, việc chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp này còn kèm theo hậu quả không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo (quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP).

  - Trường hợp 2: Từ chối việc làm có lý do chính đáng

  Trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu với lý do chính đáng (tức không thuộc một trong các trường hợp từ chối tại Điều 6 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) thì được tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

   

  Cập nhật bởi lanbkd ngày 15/10/2019 09:30:24 CH
   
  1854 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  thaiphongnet (15/10/2019) ThanhLongLS (15/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận