DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ 20/2, áp dụng quy định mới về tỷ lệ cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 20/02/2014, Nghị định 01/2014/NĐ-CP quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam chính thức có hiệu lực và thay thế cho Nghị định 69/2007/NĐ-CP.

> Nghị đinh số 01/2014: nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Theo đó, có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam. (Quy định hiện hành thì giới hạn 5% bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam. (Quy định hiện hành với giới hạn 10% và giới hạn đó bao gồm cả tổ chức nước ngoài và người liên quan).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam. (Quy định hiện hành với giới hạn 15%, trong trường hợp đặt biệt Thủ tướng có thể quyết định vượt 15 % nhưng không vượt quá 20% và giới hạn đó bao gồm cả nhà đầu tư  nước ngoài và người liên quan).

Đồng thời, Nghị định 01, quy định rõ ràng và chi tiết Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam hơn.

Xem toàn văn Nghị định 01/2014 tại đây

  •  3910
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…