Từ 1/7, “Cửu Luật” ảnh hưởng trực tiếp đến người dân

Chủ đề   RSS   
 • #271296 24/06/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4325 lần


  Từ 1/7, “Cửu Luật” ảnh hưởng trực tiếp đến người dân

  Ngày 1/7 tới, chín luật mới chính thức có hiệu lực và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Dân Luật xin điểm qua một số nét nổi bật của “Cửu Luật” này:

  1. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

  Tăng mức giảm trừ gia cảnh

  Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng lên 9 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 4 triệu đồng); mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 1.6 triệu đồng). Trong trường hợp chỉ số CPI biến động trên 20% thì mức giảm trừ gia cảnh này sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp.

  Miễn thuế TNCN với tiền lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng

  Theo quy định hiện hành, tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả được miễn thuế TNCN. Luật mới bổ sung thêm tiền lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng vào khoản thu nhập được miễn thuế.

  Đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện sẽ không tính vào thu nhập tính thuế

  Theo quy định mới, đóng góp vào quỹ hưu trí không thuộc thu nhập tính thuế trong một giới hạn nhất định. Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện.

  Ngoài ra còn có một số điểm đáng quan tâm khác:

  -Đối với trường hợp lựa chọn kỳ tính thuế theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì cá nhân không cần phải đăng ký từ đầu năm đối với cơ quan thuế như quy định hiện hành;

  -Về việc quyết toán thuế quy định tại khoản 1 điều 24 luật thuế TNCN 2007, Chính phủ sẽ có quy định cụ thể.  

  2. Luật Thủ đô

  Luật đưa ra các điều kiện nhập hộ khẩu nội thành nhằm hạn chế tình trạng di dân tự phát vào Thủ đô. Cụ thể:

  Phải tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở.

  Nhà thuê phải đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 5m2 sàn/01 người và được sự đồng ý bằng văn bản của người cho thuê cho phép đăng ký thường trú.

  So với trước đây, nội dung này được quy định chi tiết hơn. Song, vẫn chưa là giải pháp tối ưu khi chỉ hạn chế việc di cư trên giấy tờ mà không thể hạn chế được người dân đến cư trú tại Hà Nội trên thực tế.

  3. Luật xuất bản

  Quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản. Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.

  Hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản

  *Nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:

  - Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

  - Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

  - Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

  - Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

  *Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

  - Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản;

  - Thay đổi, làm sai lệch nôi dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản;

  - In lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm;

  - Phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu;

  - Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép;

  - Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật

  4. Luật Luật sư sửa đổi

  Thời gian tập sự luật sư sẽ được rút ngắn từ 18 tháng xuống 12 tháng, đây là một trong những điểm nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 2006. Ngoài ra Luật sửa đổi bổ sung còn có những điểm mới khác như:

  *Thời gian đào tạo nghề luật sư được nâng từ 6 tháng lên 12 tháng.

  *Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải hành nghề theo một trong các cách sau:

  - Làm việc theo HĐLĐ cho tổ chức hành nghề luật sư.

  - Hành nghề bằng tư cách cá nhân thông qua HĐLĐ với cơ quan, tổ chức.

  - Thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương.

  *Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp Thẻ Luật sư, nếu luật sư không hành nghề theo quy định nêu trên hoặc không hành nghề 5 năm liên tục sau khi được cấp Thẻ Luật sư sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách luật sư, và bị thu hồi Thẻ Luật sư.

  5. Luật quản lý thuế sửa đổi

  Hồ sơ khai thuế theo quý được gồm:

  - Tờ khai theo quý

  - Bảng kê khai hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra (nếu có)

  - Bảng kê khai hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào (nếu có)

  - Tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp.

  Thời hạn khai và nộp thuế theo quý cũng được quy định trong cụ thể.

  Thuế đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất thì sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế đất phi nông nghiệp và về tiền thuê đất.

  Trường hợp chậm nộp thuế trong vòng 90 ngày, người nộp sẽ phải trả mức lũy tiến 0,05%/ngày trên số tiền thuế nộp chậm. Quá 90 ngày, mức phạt này sẽ tăng lên 0,07% tính trên số ngày nộp chậm vượt quá 90 ngày.

  6. Luật dự trữ quốc gia

  Quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia.

  Mục tiêu của dự trữ quốc gia

  Nhà nước hình thành, sử dụng dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.

  Nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia

  - Hàng dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu của dự trữ quốc gia. Hàng dự trữ quốc gia sau khi xuất phải được bù lại đủ, kịp thời.

  - Hàng dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng hàng dự trữ quốc gia để kinh doanh.

  Các hành vi bị cấm

  - Tiết lộ bí mật nhà nước về dự trữ quốc gia.

  - Lợi dụng việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia, tự ý thay đổi giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia để trục lợi.

  - Thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định về quản lý dự trữ quốc gia gây hư hỏng, mất mát, lãng phí tài sản thuộc dự trữ quốc gia.

  - Xâm phạm, phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật, hàng hóa dự trữ quốc gia.

  - Cản trở hoạt động dự trữ quốc gia.

  - Sử dụng hàng dự trữ quốc gia sai mục đích.

  - Nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia không đúng thẩm quyền, không đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, địa điểm.

  - Can thiệp trái pháp luật trong hoạt động dự trữ quốc gia.

  - Thực hiện không đúng; các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê trong hoạt động dự trữ quốc gia.

  - Thuê tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

  7. Luật hợp tác xã

  Một trong những điểm mới đáng quan tâm là đã bổ sung tư cách trở thành thành viên HTX cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

  Theo đó, Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục trở thành thành viên HTX đối với pháp nhân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

  Cũng theo Luật HTX mới, tỷ lệ vốn góp của thành viên theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của HTX.

  Ngoài ra, cơ cấu tổ chức của HTX có những thay đổi cơ bản thông qua quy định về đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên…

  8. Luật điện lực sửa đổi

  Quy định cụ thể về giá điện: Giá bán lẻ điện do đơn vị bán lẻ điện xây dựng căn cứ khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

  Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện phải được thực hiện công khai, minh bạch về sự biến đổi của các yếu tố cấu thành liên quan đến việc điều chỉnh giá. Nhà nước sử dụng các biện pháp để bình ổn giá điện phù hợp với quy định của pháp luật về giá.

  Quy định mới về việc thanh toán tiền điện: Trong trường hợp bên mua điện không trả điền và đã được bên bán điện thông báo hai lần thì sau 15 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện. Bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra.

  9. Luật xử lý vi phạm hành chính

  Quy định được phạt cao hơn nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung đối với cùng hành vi vi phạm trong 3 lĩnh vực: Giao thông đường bộ; Môi trường; An ninh trật tự, An toàn xã hội, đồng thời chỉ áp dụng tại khu vực nội thành của Thành phố trực thuộc TW. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) dao động từ 50 nghìn đồng đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 100 nghìn đồng đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

  Ngoài ra, việc tịch thu tang vật, phương tiện VPHC được áp dụng đối với các VPHC nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Việc tạm giữ phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp thật cần thiết và chấm dứt ngay sau khi xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi vi phạm không còn nguy hiểm cho xã hội.

  Bên cạnh đó, Nghị quyết 24/2012/QH13 thi hành Luật này cũng hướng dẫn không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm.

   

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 24/06/2013 11:30:55 SA
   
  6851 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận