Từ 01/07/2020: Thêm nhiều trường hợp được tuyển dụng vào công chức qua xét tuyển

Chủ đề   RSS   
 • #534981 13/12/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (569)
  Số điểm: 19525
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 710 lần


  Từ 01/07/2020: Thêm nhiều trường hợp được tuyển dụng vào công chức qua xét tuyển

   

  Là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020).

  Về phương thức tuyển dụng công chức:

  Theo quy định hiện hành: Người có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật cán bộ công chức 2008 này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

  Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực có hiệu lực từ 01/07/2020 thì ngoài thi tuyển, Luật còn bổ sung thêm hình thức xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm:

  - Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;

  - Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương cử đi học.

  Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể tiếp nhận các trường hợp:

  - Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Cán bộ, công chức cấp xã;

  - Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu nhưng không phải là công chức;

  - Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với người đang là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Nhà nước…

  - Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

   

   
  4786 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536189   31/12/2019

  Về vấn đề thêm các trường hợp được tuyển dụng vào công chức qua xét tuyển, theo quan điểm của mình việc quy định như vậy sẽ mở ra hướng mới mới cho những cá nhân có nguyện vọng vào biên chế nhà nước, tuy nhiên các quy định sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc hay nhà khoa học trẻ tài năng rất khó để họ có định hướng vào biên chế nhà nước.

   
  Báo quản trị |