Từ 01/01/2017: Tăng mức trần bồi thường tổn thất về tinh thần

Chủ đề   RSS   
 • #429013 24/06/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 115 lần


  Từ 01/01/2017: Tăng mức trần bồi thường tổn thất về tinh thần

  Bồi thường thiệt hại bao gồm bồi thường thiệt hại về vật chất và bồi thường tổn thất về tinh thần, phát sinh do lỗi cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

  Bồi thường tổn thất về tinh thần là dạng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trong mọi trường hợp, khi tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm thì người bị thiệt hại đều được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) quy định tăng mức trần bồi thường tổn thất về tinh thần khi người có tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm.

  Về nguyên tắc, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên tự thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu các bên không thỏa thuận được thì:

  - Mức bồi thường tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Khoản 2 Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015); mức cũ tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định (Điều 610 Bộ luật Dân sự năm 2005).

  -  Mức bồi thường tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Khoản 2 Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015; mức cũ tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểudo Nhà nước quy định (Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2005).

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  4056 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn eyestorm vì bài viết hữu ích
  tthl (02/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận