TSCĐ LÀ QUYỀN SỦ DỤNG ĐẤT

Chủ đề   RSS   
 • #448399 01/03/2017

  TSCĐ LÀ QUYỀN SỦ DỤNG ĐẤT

  xin chào luật sư

  Luật sư cho hỏi bên cty tôi có thuê lại quyền sd đất ở KCN Đức Hoà 1, Long An, trị giá 7.514.100.000đ thời gian thuê là 48 năm được thanh toán làm 5 đợt và cty tôi đã thanh toán hết bên KCN cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty tôi. Trên hoá đơn GTGT với thuế suất 10% KCN cấp cho bên tôi nội dung ghi là: Thuê lại quyền sử dụng đất.

  Theo quy định tại Thông tư 45/2013 TT/BTC hướng dẫn về chế độ nộp và trích khấu hao tài sản cố định thì Quyền sử dụng đất thuê được xem là tài sản cố định vô hình khi thuộc vào trường hợp là “ Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.” ( Điểm đ khoản 2 Điều 4 TT 45/2013/TT-BTC)

  mặc dù bên cty tôi thuê 2016 ( tức sau ngày có hiệu lực của luật đất đai 2003) nhưng bên tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  1.Như vậy quyền sử dụng đất này bên tôi có được tính là TSCĐ vô hình hay không?

   

   
  1708 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #448432   01/03/2017

  TranTamDuc.1973
  TranTamDuc.1973
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2016
  Tổng số bài viết (1205)
  Số điểm: 9624
  Cảm ơn: 135
  Được cảm ơn 923 lần
  Moderator

  Chào bạn,

  Điểm đ khoản 2 điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC mà bạn trích dẫn được hiểu như sau : QSDĐ thuê được xem là TSCĐ vô hình khi thỏa mãn điều kiện phải được thuê trước ngày có hiệu lực của Luật đất đai 2003. Tuy nhiên, không phải tất cả QSDĐ thuê trước ngày có hiệu lực của LĐĐ 2003 đều được xem là TSCĐ vô hình mà chỉ những trường hợp sau đây mới được xem là TSCĐ vô hình :

  1/- Trường hợp đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê, ví dụ trước ngày LĐĐ 2003 có hiệu lực công ty của bạn thuê  đất  trị giá 7 tỷ trong thời hạn 48 năm và đã trả xong 7 tỷ này.
  2/- Trường hợp trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm và được cấp GCNQSDĐ, ví dụ trước ngày LĐĐ 2003 có hiệu lực, Công ty của bạn thuê đất thời hạn 48 năm, mỗi năm 150.000 đồng, đã thanh toán 4,5 tỷ (tiền thuê cho 30 năm), đã được cấp GCNQSDĐ cho phần đất thuê này và khi Thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực thì phải còn ít nhất là 5 năm trong số 30 năm đã trả tiền thuê.
   
  Như vậy, thuê trước ngày LĐĐ 2003 là "điều kiện Mẹ" ! Phải thỏa mãn điều kiện đó mới xét tới các "điều kiện con" mà tôi đã phân tích ở điểm 1 và 2 trên đây, nếu tiếp tục thỏa mãn thì mới được xem là TSCĐ vô hình. Đối chiếu thì  trường hợp của bạn đã bị loại từ vòng xét "điều kiện Mẹ",  cho nên khỏi xét tới "điều kiện con" cũng đã kết luận được là không thuộc trường hợp được xem là TSCĐ vô hình theo TT 45/2013/TT-BTC bạn nhé.
   
  Trân trọng.
   
  Báo quản trị |