Trường hợp phê duyệt dự toán gói thầu sau cập nhật giá mới

Chủ đề   RSS   
 • #423632 05/05/2016

  Trường hợp phê duyệt dự toán gói thầu sau cập nhật giá mới

  Dự toán công trình đã được phê duyệt quá 28 ngày trước ngày mở thầu (Sở chuyên nghành phê duyệt), nếu cập nhật lại giá mới thì thẩm quyền phê duyệt là ai?

   
  9963 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424928   18/05/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Điều 11. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  1. Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp:

  a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

  b) Thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán kể cả chi phí dự phòng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt;

  2. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh gồm dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần giá trị tăng (hoặc giảm). Phần giá trị tăng (hoặc giảm) phải được thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh.

  3. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

  4. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh.

  5. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Vậy sẽ quay lại theo quy định tại Mục 1: THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

   
  Báo quản trị |