Trường hợp này có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không ?

Chủ đề   RSS   
 • #235672 26/12/2012

  vnskyline

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/11/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trường hợp này có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không ?

  A là cán bộ công chức của UBND quận X. Năm 2007, A được cử đi học đại học tại chức đến 2012 thì tốt nghiệp, chi phí đào tạo do tỉnh ủy chi trả chứ không phải UBND quận X chi trả và trước khi được cử đi đào tạo A không có cam kết hay thỏa thuận gì về việc tiếp tục phục vụ sau khi đào tạo xong. Sau đó, A xin nghỉ việc thì có phải bồi thường chi phí đào tạo hay ko ? Nếu có thì căn cứ văn bản QPPL nào ?

   
  4196 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #235681   26/12/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14133)
  Số điểm: 97861
  Cảm ơn: 3220
  Được cảm ơn 4974 lần
  SMod

  Nếu không có cam kết thì dựa vào cái gì để nói tới chuyện phải bồi thường chi phí đào tạo ?

   
  Báo quản trị |  
 • #235697   26/12/2012

  vnskyline
  vnskyline

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/11/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vì trường hợp này ko fải là người lao động thông thường mà là cán bộ công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì ngoài Bộ Luật lao động còn chịu sự điều chỉnh của Luật Cán bộ công chức và một số Nghị định, thông tư khác. Xin các bạn cho thêm ý kiến, chân thành cảm ơn.

  Cập nhật bởi vnskyline ngày 26/12/2012 08:32:56 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #235746   27/12/2012

  nguyenquanquyen
  nguyenquanquyen

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2012
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 8 lần


  Chào bạn ! Tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Luật CBCC năm 2008 quy định:

  Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng

  1. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

  2. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật.

  3. Công chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng được biểu dương, khen thưởng.

  4. Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

  Như vậy dù cho các bên không có thỏa thuận với nhau nhưng nếu xét đến mục đích của việc cơ quan cử cán bộ, công chức đi đào tạo nếu thấy là chưa đạt được mà cán, bộ công chức tự ý thôi việc thì CB, CC sẽ phải bồi thường. Kế hoạch, mục tiêu đào tạo thường phải có trong quyết định cử đi đào tạo.

   
  Báo quản trị |  
 • #235905   27/12/2012

  vnskyline
  vnskyline

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/11/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   

  nguyenquanquyen viết:

   

  Chào bạn ! Tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Luật CBCC năm 2008 quy định:

  Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng

  1. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

  2. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật.

  3. Công chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng được biểu dương, khen thưởng.

  4. Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

  Như vậy dù cho các bên không có thỏa thuận với nhau nhưng nếu xét đến mục đích của việc cơ quan cử cán bộ, công chức đi đào tạo nếu thấy là chưa đạt được mà cán, bộ công chức tự ý thôi việc thì CB, CC sẽ phải bồi thường. Kế hoạch, mục tiêu đào tạo thường phải có trong quyết định cử đi đào tạo.

   

   

  Áp dụng Luật CBCC 2008 là đúng nhưng chưa đủ vì còn có một số Nghị định nữa, cụ thể là Nghị định54/2005/NĐ-CP, 19/4/2005 hoặc Nghị định18/2010/NĐ-CP, 05/3/2010 (Nghị định này bãi bỏ Chương III Nghị định số54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức). Vì công chức A được cử đi học năm 2007 nhưng đến 2012 thì thôi việc nên vấn đề là áp dụng Nghị định nào trong 2 Nghị định trên ?????

  Nếu áp dụng Nghị định18/2010/NĐ-CP, 05/3/2010 thì không thể buộc công chức A bồi thường vì căn cứ Điều 24 NĐ18/2010/NĐ-CP, 05/3/2010 quy định:

  "Điều 24. Đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

  Công chức đang tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng."

  Theo Nghị định 18 thì cũng phải có cam kết mới buộc công chức bồi thường được, trong tình huống trên thì công chức A không có cam kết thì lấy gì buộc công chức A bồi thường theo Nghị định 18 ??? Và khi công chức A được cử đi đào tạo đại học thì cũng không có quyết định cử đi đào tạo, khi tỉnh ủy có công văn mở lớp thì UBND quận X chỉ gửi công văn kèm danh sách công chức để thi tuyển đầu vào mà thôi, nếu thi tuyển đậu thì cho đi học, nếu trượt thì thôi chứ không có quyết định cử đi đào tạo

  Cập nhật bởi vnskyline ngày 27/12/2012 06:13:30 CH
   
  Báo quản trị |