DanLuat 2015

Trường hợp điều lệ công ty khác với luật

Chủ đề   RSS   
 • #108436 06/06/2011

  AuQuangPhuc
  Top 75
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4500
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 177 lần
  Lawyer

  Trường hợp điều lệ công ty khác với luật

  Chào các bạn!
  Tôi có tình huống này đang phân vân mong các bạn giúp đỡ. Căn cứ điều 90 của LDN 2005 thì cổ đông biểu quyết có quyền chào bán cổ phần của mình trong công ty và yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Luật không quy định về việc chào bán cổ phần của cổ đông đó phải được bao nhiêu phần trăm vốn của cổ đông công ty thông qua thì mới đươc bán.
  Nhưng trong điều lệ công ty lại quy định:"
  Việc chuyển nhượng phần hùn vốn ( cổ phần)  được ưu tiên thực hiện giữa các thành viên, nếu chuyển nhượng cho người ngoài công ty thì phải được đa số thành viên biểu quyết ít nhất là 80% vốn công ty ưng thuận).
  Như vậy, theo tôi hiểu là điều lệ công ty này đã không đúng. Vì việc chào bán cổ phần quy định tại điều 90 LDN 2005 đâu có quy định bao nhiêu % vốn của cổ đông của công ty thông qua thì mới đươc bán.
  Mong các bạn cho ý kiến!
  Trân trọng!
  Cập nhật bởi AuQuangPhuc ngày 06/06/2011 11:21:01 CH

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  4455 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #108643   07/06/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2557
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 101 lần


  Điều 90. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

  1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này.

  2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

  Chào AuQuangPhuc: Theo tôi trường hợp này không có mâu thuẫn, tuy nhiên khi soạn Điều lệ, các quy định trong điều lệ chưa rõ ràng nên có thể có cách hiểu khác nhau.

  Theo quy định của điều 90 LDN, Các cổ đông "biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ" có Quyền yêu cầu Công ty mua lại phần vốn góp trong công ty theo giá thị trường. Nếu công ty không thỏa thuận được về giá thì cổ đông có quyền bán cho người ngoài.

  Trường hợp theo điều lệ bạn nêu chỉ quy định chung về chuyển nhượng phần vốn góp (cổ phần), bạn không nêu cụ thể nên khó có thể phân biệt chuyển nhượng trong trường hợp này có phải theo điểu 90 hay không. Tuy nhiên nếu đây là quy định việc chuyển nhượng theo điều 90 (Chuyển nhượng khi Cổ đông phủ quyết) thì cũng vẫn cứ hợp lý, bởi Công ty vẫn dành quyền cho cổ đông được chào bán lại cho các thành viên trong công ty.

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #108655   07/06/2011

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 75
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4500
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 177 lần
  Lawyer

  Vâng cảm ơn luatsuanthai !
  Nhưng trường hợp này mình cũng quá phân vân. Vì các cổ đông còn lại ( 2 cổ đông) không mua lại cổ phần của người bán cổ phần và cũng không cho người này bán cổ phần ra ngoài. Vì họ cứ căn cứ vào điều lệ và nói rằng phải có 80% số cổ đông có phần hùn vốn đồng ý thì mới được bán cho người ngoài. NHư vậy, trong trường hợp này người muốn bán cổ phần đã nắm 40% cổ phần công ty; 2 người kia nắm 60% cổ phần => Thì làm sao người này bán cổ phần cho người ngoài được! Họ cứ nói rằng phải tuân theo điều lệ công ty.
  Mong anh cho thêm ý kiến!
  Trân trọng!

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  
 • #108676   07/06/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2557
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 101 lần


  Chào bạn.
  Nếu áp dụng điều 90 LDN thì các đây là trường hợp công ty buộc phải mua lại cổ phần của cổ đông đã biểu quyết phủ quyết khi họ có yêu cầu. Trường hợp các thành viên khác trong công ty không muốn mua lại cổ phần thì công ty phải mua lại cổ phần và đăng ký giảm vốn điều lệ (trường hợp bạn hỏi, công ty còn phải làm thủ tục chuyển đổi công ty sang loại hình công ty TNHH).

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsuanthai vì bài viết hữu ích
  AuQuangPhuc (07/06/2011)
 • #108681   07/06/2011

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 75
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4500
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 177 lần
  Lawyer

  Vâng cảm ơn anh!
  Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp và pháp luật VN
  Trân trọng!
  Cập nhật bởi AuQuangPhuc ngày 07/06/2011 07:39:17 CH

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-