Trường hợp cá nhân vừa mở công ty vừa làm việc theo hợp đồng tại công ty khác

Chủ đề   RSS   
 • #517883 08/05/2019

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1222)
  Số điểm: 11198
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 265 lần


  Trường hợp cá nhân vừa mở công ty vừa làm việc theo hợp đồng tại công ty khác

  Trường hợp 1 cá nhân đi làm công ăn lương tại 1 công ty A, nhưng đồng thời cá nhân đó mở thêm 1 công ty tư nhân do chính cá nhân đó đứng tên. Trong trường hợp này, cá nhân đó có bị ảnh hưởng gì không? Vì dụ như về đóng thuế Thu nhập cá nhân, quyền mở công ty, điều hành công ty, góp vốn...

  Cá nhân có thể vừa góp vốn, thành lập doanh nghiệp (nếu không thuộc trường hợp không được góp vốn thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014):
  "1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2...."
  Trường hợp này không thuộc khoản 2 Điều 18 vậy nên miễn sao cá nhân này vừa làm việc theo hợp đồng lao động cho công ty khác, miễn sao có thể sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc theo hợp đồng chứ không ảnh hưởng tiêu cực gì về mặt pháp lý.

  Về thuế thu nhập cá nhân: nếu công ty nơi cá nhân này làm chủ cũng trả lương cho cá nhân này thì cũng phải khấu trừ thuế TNCN. Ngoài ra, khi cá nhân được chia lợi nhuận thì bị tính thuế TNCN là 5% lợi nhuận được chia, trường hợp công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hưu thì không phải tính thuế TNCN đối với lợi nhuận được chia.
  Có tham khảo thêm Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về thuế TNCN liên quan.
  Cập nhật bởi thuychichu ngày 08/05/2019 10:39:17 CH
   
  2438 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận