Trước kỳ bầu cử những đại biểu HĐND 3 cấp thường làm gì?

Chủ đề   RSS   
  • #420306 31/03/2016

    Trước kỳ bầu cử những đại biểu HĐND 3 cấp thường làm gì?

    Có một "lập trình" là những cán bộ làm đã lâu nhưng không được lòng dân thường chọn vào các khu vực bầu cử có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ! Theo mọi người thì vì sao ạ ?
     
    2437 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận