Trước 15/6 sẽ có Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016

Chủ đề   RSS   
 • #426083 02/06/2016

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1885)
  Số điểm: 86394
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1817 lần


  Trước 15/6 sẽ có Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016

  >>> Tổng hợp điểm mới 7 Luật thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 11, khóa XIII

  Cuối tháng 5/2016 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 931/QĐ-TTg Danh mục và phân công các cơ quan liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn 7 Luật được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 11, khóa XIII.

  Trước 15/6 sẽ có Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016

  Trong đó, yêu cầu các cơ quan được phân công phải đảm bảo ban hành các văn bản hướng dẫn theo đúng tiến độ sau, các bạn note lại để đòi nợ nha! 

  Tên Luật

  Tên văn bản quy định chi tiết

  Thời hạn trình

  Luật trẻ em 2016

  (hiệu lực từ 01/01/2017)

  Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em 2016

  Tháng 02/2017

  Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

  Tháng 03/2017

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em

  Tháng 4/2017

  Luật tiếp cận thông tin 2016

  (hiệu lực từ 01/7/2018)

  Nghị định hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin 2016

  Tháng 12/2017

  Luật báo chí 2016

  (hiệu lực từ 01/01/2017)

  Nghị định quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

  Tháng 10/2016

  Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình, báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

  Luật điều ước quốc tế 2016

  (hiệu lực từ 01/7/2016)

  Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 26/2008/NĐ-CP về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

  Trước 15/6/2016

  Luật dược 2016

  (hiệu lực từ 01/01/2017)

  Nghị định hướng dẫn Luật dược

  Tháng 10/2016

  Nghị định quy định thử thuốc trên lâm sàng theo Khoản 3 Điều 81 Luật dược 2016

  Tháng 10/2018

  Quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy họach hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quy định về hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất và hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước theo Khoản 5 Điều 104 Luật dược

  Tháng 10/2017

  Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu theo Điểm b Khoản 3 Điều 10 Luật dược

  Tháng 10/2016

  Nghị định quy định chính sách về tiếp cận nguồn gen dược liệu và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen dược liệu theo Khoản 4 Điều 10 Luật dược

  Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016

  (hiệu lực từ 01/7/2016)

  Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016

  Trước 15/6/2016

  Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

  (hiệu lực từ 01/9/2016)

  Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016

  Tháng 6/2016

  Nghị định về kinh doanh miễn thuế

  Nghị định quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

  Nghị định quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng Hiệp định thương mại song phương Việt - Lào

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Úc-Niu-Di-Lân giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Chi Lê giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2016 – 2017

  Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu giai đoạn 2016 – 2017  

   

   
  3753 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận