Trúng đấu giá đất để xây dụng hạ tầng sau đó bán cho các hộ, thuế trước bạ được tính như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #537916 30/01/2020

  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (541)
  Số điểm: 3551
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 69 lần


  Trúng đấu giá đất để xây dụng hạ tầng sau đó bán cho các hộ, thuế trước bạ được tính như thế nào?

   Về vấn đề này anh/chị có thể tham khảo quy định tại Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC về giá tính lệ phí trước bạ như sau:

  "...

  c) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất trong một số trường hợp cụ thể áp dụng như sau:

  ...

  c.2) Đối với đất được nhà nước giao theo hình thức đấu thầu, đấu giá (sau đây gọi chung là đấu giá), giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn hoặc là giá trúng đấu giá thực tế theo biên bản trúng đấu giá hoặc theo văn bản phê duyệt trúng đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;"


  Ngoài ra, anh/chị có thể tham khảo thêm các trường hợp miễn lệ phí trước bạ được quy định tạiKhoản 3 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CPđược sửa đổi bởi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CPcó đề cập đến trường hợp như sau:

  “3. Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào các mục đích sau đây:

  ...
  c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng, bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này nếu đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng để cho thuê hoặc tự sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ.

   
  1582 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận