Trục vớt tài sản dưới sông

Chủ đề   RSS   
 • #306371 13/01/2014

  Trục vớt tài sản dưới sông

  Gia đình tôi hút cát ở sông phát hiện 01 đoạn gỗ Đinh dưới lòng sông (dài 6 mét, đường kính 0,5 mét) thì có vi phạm pháp luật không?nếu không thì gia đình tôi có được sở hữu đoạn gỗ này không? gia đình tôi phải làm thủ tục gì để được sở hữu đoạn gỗ này? Xin cho biết cụ thể các quy định của pháp luật

   
  2748 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #306705   14/01/2014

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2711)
  Số điểm: 19514
  Cảm ơn: 900
  Được cảm ơn 1050 lần
  SMod

  Việc khai thác , tận thu các loài thực vật trùng tên với các loài gỗ, lâm sản ngoài gỗ và những khúc, lóng, gốc, rễ, cành nhánh gỗ với mọi kích thước nằm ngoài khu vực quy hoạch cho lâm nghiệp các tổ chức, cá nhân tự quyết định (trừ trường hợp chính quyền địa phương hoặc công đồng dân cư thôn có quy định khác). Sau khi khai thác, tận thu xong, báo với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp xã) biết về địa điểm, khối lượng, chủng loại để xác nhận làm căn cứ để lưu thông, tiêu thụ.

  Cũng theo quy định này thì bạn chỉ cần làm bảng kê lâm sản theo mẫu, mang đến UBND xã xác nhận.

  ………………….…....…     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ……………………….…                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

       Số: …../BKLS                                                                          Tờ số: …………                               

   

  BẢNG KÊ LÂM SẢN

   

  ( Kèm theo ………………… ngày ………/……/20 …… của ………………… )

   

  TT

  Tên lâm sản

  Nhóm gỗ

  Đơn vị tính

  Quy cách lâm sản

  Số lượng

  Khối lượng

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                     ………..... ngày… háng…năm20…

         CÓ THẨM QUYỀN                                            TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

  ( Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên )                            LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN

   
  Báo quản trị |