Trong trường hợp chủ tịch hội đồng thành viên không tổ chức họp hội đồng thành viên thì thành viên có quyền tổ chức cuộc họp không?

Chủ đề   RSS   
 • #431764 25/07/2016

  Trong trường hợp chủ tịch hội đồng thành viên không tổ chức họp hội đồng thành viên thì thành viên có quyền tổ chức cuộc họp không?

  Xin hỏi luật sư giúp tư vấn với trường hợp:

  Trường hợp là Công ty TNHH A có 2 thành viên.  Một thành viên X có chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên (CTHĐTV) kiêm đại diện pháp luật (ĐDPL).  Một thành viên Y có chức vụ giám đốc (GĐ).  Nay vì xích mích giữa hai thành viên thành viên X không tổ chức cuộc họp HĐTV thì thành viên Y có quyền tổ chức và kêu gọi cuộc họp không?

  Điều lệ công ty A có ghi: " CTHĐTV có quyền và nghĩa vụ: - Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HĐTV hoặc để lấy ý kiến các thành viên"...

  Về họp HĐTV Điều lệ công ty A có ghi: " Điều kiện để tiến hành họp HĐTV là phải có số thành viên tham dự đại diện cho ít nhất 65% vốn điều lệ."

  Trong trường hợp thành viên được tổ chức cuộc họp HĐTV hội đủ 65% vốn điều lệ thì thủ tục thay đổi CTHĐTV được tiến hành như thế nào cho hợp pháp?

  Xin hỏi thêm trong trường hợp thành viên hội đủ hoặc hơn 65% vốn điều lệ thì có thể làm biên bản ngay trong cuộc họp và người mới được bổ nhiệm CTHĐTV và ĐDPL có thể ký biên bản ngay không?

  Rất mong được sự tư vấn của quý luật sư.

   

   

  Cập nhật bởi ducdo888 ngày 25/07/2016 04:57:42 CH
   
  1947 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

Email: luatsungothethem@gmail.com