DanLuat 2015

TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH BÊN CHO MƯỢN TÀI SẢN CÓ ĐƯỢC QUYỀN LẤY LẠI TÀI SẢN KHÔNG KHI .......

Chủ đề   RSS   
 • #397414 24/08/2015

  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 14 lần


  TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH BÊN CHO MƯỢN TÀI SẢN CÓ ĐƯỢC QUYỀN LẤY LẠI TÀI SẢN KHÔNG KHI .......

  KHI CÓ NHU CẦU ĐỘT XUẤT VÀ CẤP BÁCH BÊN CHO MƯỢN TÀI SẢN CÓ ĐƯỢC QUYỀN ĐÒI LẠI TÀI SẢN KHÔNG KHI MÀ CÁC BÊN ĐÃ CÓ THỎA THUẬN VỀ THỜI HẠN CHO MƯỢN ?

  Điều 517. Quyền của bên cho mượn tài sản

  Bên cho mượn tài sản có các quyền sau đây:

  1. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thoả thuận về thời hạn mượn; #ff0000">nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý;

  Vấn đề:

  Nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản không khi mà các bên đã có thỏa thuận về thời hạn cho mượn ?  Thế nào là nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng?

   

  #ff0000"> 

   

   

   

   

   
  2152 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận