TRỌN BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2017

Chủ đề   RSS   
 • #456499 07/06/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  TRỌN BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2017

  TRỌN BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2017
   
  Theo qui định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Luật kiểm toán độc lập, cá nhân và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên  thông qua kỳ thi tuyển hàng năm do Bộ Tài chính tổ chức.
   
  Ngoài ra, theo Luật Doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi đăng ký kinh doanh người đại diện pháp luật/giám đốc doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán) hoặc chứng chỉ kiểm toán viên (doanh nghiệp đăng ký kinh doanh về dịch vụ kiểm toán) và Trưởng ban kiểm soát cũng phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên hành nghề.
   
   
   
  B. Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán: gồm có 4 chuyên đề sau:
   
  ► 1/ Pháp luật về kinh tế và luật Doanh nghiệp 
   
  ► 2/ Tài chính và quản lý tài chính nâng cao 
   
  ► 3/ Thuế và quản lý thuế nâng cao 
   
  ► 4/ Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao 
   
  C. Tài liệu ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên:
   
  Ngoài 4 môn thi được nêu trong 4 chuyên đề kể trên như thí sinh dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán, thì người dự thi chứng chỉ Kiểm toán viên còn có thêm 3 chuyên đề sau:
   
  ► 1/ Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao 
   
  ► 2/ Phân tích hoạt động tài chính nâng cao 
   
  ► 3/ Ngoại ngữ 
   
  Tải trọn bộ tài liệu tại file đính kèm.
   
   
  Nguồn: Bộ Tài chính 
   
  19179 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận