trình tự lập thẩm định, phê duyệt tái định cư ra sao

Chủ đề   RSS   
 • #431732 25/07/2016

  giangminhtai

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2016
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  trình tự lập thẩm định, phê duyệt tái định cư ra sao

  trình tự lập được quy định Điều 85 Luật đất đai 2013 “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư”.  

  lập phương án tái định cư.

  Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng có nhu cầu nhà ở tái định cư chủ trì, phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án tiến hành điều tra xã hội học, khảo sát nhu cầu của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực giải phóng mặt bằng, trong đó xác định nhu cầu các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời về việc tái định 

  Lấy ý kiến và hoàn chỉnh phương án tái định cư:

  Sau khi lập phương án tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành lấy ý kiến về phương án. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

  Việc tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền.

   

  Thẩm đinh phương án tái định cư

  Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án là Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt

   Nội dung thẩm định phương án tái định cư chi tiết

  Số hộ gia đình, cá nhân bố trí tái định cư (theo từng đối tượng) gồm: Số hộ TĐC trên phần đất còn lại, số hộ tự tìm đất làm nhà ở (nếu có).

  Diện tích đất được giao cho từng hộ gia đình: Diện tích đất ở (đất tái định cư), diện tích đất ở được bồi thường để thay thế diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn, ao liền kề đất ở bị thu hồi (nếu có).

  Giá đất tái định cư; giá bán nhà ở, giá cho thuê nhà ở (nếu có); mức hỗ trợ tiền chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư, diện tích đất tái định cư được hỗ trợ (cho từng hộ gia đình và tổng hợp chung).

  Số tiền sử dụng đất do người được giao đất phải nộp, số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai phải nộp theo quy định của pháp luật; dự kiến số thu tiền sử dụng đất tái định cư....

  Chính sách hỗ trợ tại nơi ở mới (nơi tái định cư).       

   

  Phê duyệt phương án tái định cư

  Sau khi lãnh đạo Ban phê duyệt tờ trình, cán bộ được phân công xử lý hồ sơ mang hồ sơ nộp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp để ra quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày

  mong các anh em góp thêm ý kiến cho người viết về trình tự thủ tục lập thẩm định tái định cư

  taib1309714@student.ctu.edu.vn

   
  4432 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận