Triển khai quyết định cấp GCN QSD đất chậm, ai chịu trách nhiệm?

Chủ đề   RSS   
 • #377845 06/04/2015

  Triển khai quyết định cấp GCN QSD đất chậm, ai chịu trách nhiệm?

  Tôi có sự việc sau nhờ danluat tư vấn:

  Ngày 19/08/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số:46/QĐ - UBND Ban hành quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền để làm nhà ở trước ngày 01/07/2004 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Theo quyết định này các thửa đất của chúng tôi đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng đến cuối tháng 07/2014 thì UBND xã mới thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cho chúng tôi đến làm hồ sơ. Nhận được thông báo chúng tôi đã làm đầy đủ hồ sơ nộp về cho Cán bộ địa chính xã. Đến ngày 13/10/2014 thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nam Đàn mới nhận được hồ sơ của chúng tôi. Ngày 15/10/2014, chúng tôi lại nhận được Phiếu trả hồ sơ địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với kết luận: chưa đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Quyết định số 49/2014/QĐ – UBND ngày 19/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Qua sự việc trên, danluat tư vấn giúp tôi các vấn đề sau:
  Một là, để trình bày sự việc trên lên cơ quan chức năng có thẩm quyền tôi phải làm gì?
  Hai là, việc triển khai thực hiện Quyết định số 46/2013/QĐ – UBND của UBND tỉnh Nghệ An đến người dân chậm; việc xử lý, chuyển hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng tôi lên cấp trên có đúng thời gian theo quy định của pháp luật không? Nếu không đúng thì ai là người phải chịu trách nhiệm? Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình(làm được Giấy chứng nhận QSD đất) chúng tôi phải làm gì?Tôi có sự việc sau nhờ danluat tư vấn:
  Ngày 19/08/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số:46/QĐ - UBND Ban hành quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền để làm nhà ở trước ngày 01/07/2004 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Theo quyết định này các thửa đất của chúng tôi đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng đến cuối tháng 07/2014 thì UBND xã mới thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cho chúng tôi đến làm hồ sơ. Nhận được thông báo chúng tôi đã làm đầy đủ hồ sơ nộp về cho Cán bộ địa chính xã. Đến ngày 13/10/2014 thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nam Đàn mới nhận được hồ sơ của chúng tôi. Ngày 15/10/2014, chúng tôi lại nhận được Phiếu trả hồ sơ địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với kết luận: chưa đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Quyết định số 49/2014/QĐ – UBND ngày 19/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Qua sự việc trên, danluat tư vấn giúp tôi các vấn đề sau:
  Một là, để trình bày sự việc trên lên cơ quan chức năng có thẩm quyền tôi phải làm gì?
  Hai là, việc triển khai thực hiện Quyết định số 46/2013/QĐ – UBND của UBND tỉnh Nghệ An đến người dân chậm; việc xử lý, chuyển hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng tôi lên cấp trên có đúng thời gian theo quy định của pháp luật không? Nếu không đúng thì ai là người phải chịu trách nhiệm? Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình(làm được Giấy chứng nhận QSD đất) chúng tôi phải làm gì?
   
  3336 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #448122   26/02/2017

  Chào bạn! Dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp tôi xin có một vài ý kiến tư vấn như sau:

  Vấn đề thứ nhất là việc UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện quyết định số 46/2013/QĐ-UBND có đúng thời gian quy định hay không?

  Cơ sở: Căn cứ theo quy định tại điều 2 và khoản 1 điều 16 trong quyết định về việc ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền để làm nhà ở trước ngày 01/7/2004 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (ký ngày 21 tháng 8 năm 2013).

  “Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.”

  “Điều 16. Điều khoản thi hành

  1.         UBND cấp huyện chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân được giao không đúng thẩm quyền theo Quy định này, cơ bản hoàn thành trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.”

  Rút ra:

  - Quyết định này có hiệu lực vào ngày 1/9/2013

  - UBND cấp huyện phải hoàn thành nhiệm vụ quy định trong quyết định này trước ngày 1/9/2015.

  Như vậy: Việc đến cuối tháng 07/2014 thì UBND xã mới thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cho người dân địa phương biết đến để làm hồ sơ và đến ngày 13/10/2014 thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nam Đàn mới nhận được hồ sơ của những người này là không vi phạm về thời hạn của việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân được giao không đúng thẩm quyền theo quy định này.

   

  Vấn đề thứ hai: chúng tôi tư vấn cho bạn về điều kiện để được cấp GCNQSDĐ như sau:

  Căn cứ theo quyết định số 49/2014/QĐ-UBND. Quyết định ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này thay thế các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An: số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 về việc ban hành Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; số 46/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc ban hành quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền để làm nhà ở trước ngày 01/7/2004 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Quy định về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại chương V: “Chứng nhận quyền sử dụng đất”

  -         Điều 16. Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  -         Điều 17. Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  -         Điều 18. Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật đất đai và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 17 Quy định này

  -         Điều 19. Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 17 Quy định này

  -         Điều 20. Việc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014

  -         Điều 21. Trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất đang sử dụng toàn bộ phần diện tích đã đạt thỏa thuận với người chuyển quyền sử dụng đất

  Tóm lại, để biết gia đình bạn đã đủ tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa, bạn vui lòng đọc rõ các quy định này trong quyết định số 49/2014/QĐ-UBND: Quyết định ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Trên đây là một số ý kiến tư vấn của tôi dựa trên những thông tin bạn cung cấp, nếu bạn có thắc mắc gì vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi qua phần chữ ký bên dưới.

  Trân trọng!

  Chuyên viên tư vấn: Lê Phụng Anh

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - DỰ ÁN BĐS | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |